NOTE    Salmer 1993

 

 

 

VINGEDE SKARER

Nr. 149, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3 

 

 

Rolig

 

1. Vingede skarer flyr de sorte skove. 

Under dem farer storm på villest vove.

Over dem blinker stjernen mildt og vinker

toget til palmers ly.

 

2. Akk, om jeg kunne følge fuglens baner,

ville jeg blunde dog blant mørke graner;

hist i det fjerne smiler ingen stjerne

så søtt som drømme her.

 

3. Her hvor min glede klang fra alle dale,

her hvor min spede blomst er lagt i dvale,

her vil jeg sprede vingen som min rede

og vente der min blund.

 

4. I mine drømme gror der liljer fagre;

der ser jeg ømme forårsalver flagre.

Av mine grave danner de en have,

vekker med smil der.

 

Teksten er noe endret for å tilpasses musikken.

Tekst:   Johan Sebastian Welhaven, 1807-1873

Musikk: Friedrich F. Flemming, 1778–1813; arr. av Edwin P. Parker, 1836–1925

1. Korinterbrev 15:40-42

Alma 40:11 (6-12)