NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VITNESBYRD

Nr. 68, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Ettertenksomt    

 

1. Når Ånden vitner og hans kraft

tar bolig i min sjel,

da løftes jeg igjen mot Gud,

mot ham som gjør meg hel.

 

2. Jeg vet du er i himmelen,

at Frelseren har makt.

Jeg vet profeten taler om

en stor og evig pakt.

 

3. Mitt øye er av tårer vått;

til hjertet Ånden ser.

Forny, o Herre, du mitt liv

og bli hos meg, jeg ber.

 

4. Når vitnesbyrdet fyller meg,

da dempes all min sorg.

Et øyeblikk jeg får et glimt

av himlens skjønne borg.

 

 

Tekst:    Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 SDH

Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 SDH

1 Korinterbrev 2:9–13

Alma 5:45–46