NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

YDMYK MED ÆRBØDIGHET

Nr. 109, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Ærbødig 

 

1. Ydmyk med ærbødighet

bøy ditt hode stille ned.

Du forløste, tenk på meg,

tenk hva jeg har lidt for deg.

Da på jorden kvalens sved

falt som blod i støvet ned.

Man på korset naglet meg,

hvorved jeg forløste deg.

   

2. Brødet som nå nytes her,

til erindring om meg er.

Kalken er mitt dyre blod,

utgytt for enhver på jord.

Derfor glem ei hva jeg led

for til deg gi evig fred.

Jeg ble ofret, døden led,

du av meg fikk salighet.

 

3. Fremad streb i kjærlighet,

med din neste lev i fred.

Tilgi synder imot deg,

dine tilgis da av meg.

I ærbødig tro og bønn

kast din sorg på meg i lønn.

Nådens ånd jeg gir til deg,

den vil føre deg til meg.

 

4. For Guds trone alltid jeg

ber til Faderen for deg.

Jeg deg elsket høyt, min venn,

elsk du også meg igjen.

Lydighet jeg fordre vil,

våk og be mens du er til,

så du aldri falle må

ut i synd, men trofast stå.

 

 

Tekst:    Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Lære og pakter 45:3–5

Lære og pakter 19:16–19  

Talen "Tilgivelsens helbredende kraft" av pres. James E. Faust (April 2007)