Barnas sangbok- Children's Songbook

 

        A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

        Ja, hver gang jeg hører fuglenes sang  16

        Jeg blir glad når far kommer hjem  110

        Jeg bor i en familie   98

        Jeg er forberedt   88

        Jeg er Guds kjære barn   2

        "Jeg er lei meg" er slett ikke enkelt å si Liahona januar 2005, s. 16 lokal

        Jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke   48

        Jeg er som en skinnende stjerne  84

        Jeg folder mine hender små   143

        Jeg føler meg så lykkelig  140

        Jeg går med deg   78

        Jeg har en Fader god   8

        Jeg har to hender små  126

        Jeg håper på misjon jeg kalles  91

        Jeg liker å studere Skriften  66

        Jeg må alltid velge rett  82

        Jeg prøver Herrens budskap  72

        Jeg prøver å ligne Jesus    40

        Jeg ser min mor som kneler  102

        Jeg ser vår Herres tempel  99

        Jeg stille går gjennom kirkens dør  141

        Jeg søker Herren i unge år   67

        Jeg så ut av vinduet   118

        Jeg takker deg, Fader   9

        Jeg undres, på hans gjenkomstdag   46

        Jeg vet at hver kveld   4

        Jeg vet om et navn   106

        Jeg vet ærbødighet er mer enn stillhet  12

        Jeg vil følge Guds plan   86

        Jeg vil gå med Jesus  Vennen febr. 2020 

        Jeg ønsker å være snill og god   83

        Jesu fødsel   32

        Jesu Kristi Kirke  48

        Jesus er vår kjæreste venn  37

        Jesus har oppstått  44

        Jesus kom og ville døpes  54

        Jesus søkte sannhet  Vennen febr. 2020 

        Julenatt   24