HJELPEFORENINGEN      

Håndbok  2010

Leksebok 2. og 3, søndag 2016

Taler fra generalkonferansene 4. søndag

Døtre i mitt rike 

Liahona 

Skriftene

Norske resurser på lds.org

Hjelpeforeningen Oslo stav (Blogg)

 

Hjelpeforeningen på Mormon Channel

 

Famlilien og SDH kvinner   

Besøkende lærerinne video    (Sitat fra videoen)

Rolling Hills Relief Society Birthday Enrichment  (Sitater fra Hj.for.s hovedmøte okt. 2008)

Hjelpeforeningen - Noe ekstraordinært

Mødre som vet (Julie Beck) - YouTube 1  2

Kvinnene i våre liv  (Pres. Hinckley) - YouTube

Sheri Dew: "What Do LDS Women Get?" (pkt 8)

 

Familien - en erklæring til verden

 

MUSIKK i Hjelpeforeningen