Til hovedsiden                                                         

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

MUSIKK I HJELPEFORENINGEN:                                                                                                             

Oppdatert 02.02.2015

 

Se Musikkbrev fra Hjelpeforeningens presidentskap i Oslo stav februar 2011

Brevet er også sendt til Den norske misjon av Gullaug Pedersen, februar 2011

 

Hjelpeforeningssanger:

Som søstre i Sion  194

Vi kommer til jorden i kjærlighets ærend

Vi møtes her som søstre  195  

 

Da Hjelpeforeningen avholdt sitt første møte i Nauvoo 17. mars 1842, sang de følgende to salmer:

Åpning:  Guds ånd som en ild  2

Avslutn: Vi gledes og frydes  3

 

Dirigering

Info til organist/pianist

Musikk i klasserommet 

 

"Den mest effektive forkynnelse av evangeliet finner sted når den ledsages av vakker, velvalgt musikk."

-- President Harold B. Lee, i Conference Report, apr. 1973, s.181.  

 

"Musikk er menneskenes sanne felles språk." - Karl Julius Weber   (Se også  Flere tanker om musikk)


 

Idéer til MUSIKKPERIODE PÅ SØNDAGER eller MUSIKKAKTIVITET PÅ UKEDAG:

 

 1.   Presenter en salme med historikk.

       (Se boken Our Latter-Day Hymns - The Stories and the Messages av Karen Lynn Davidson,  Deseret Book Company).

 

 2.   La en søster dele en favorittsalme og sine tanker/erfaringer rundt den.

 

 3.   Introduser en salme sammen med et skriftsted eller et vakkert dikt.

 

 4.  Fortell om den første SDH salmeboken og syng en av salmene.

 

 5.  Syng salmer fra 1956-salmeboken.  (Legg merke til at mange av salmene er satt ned til en dypere toneart i Hymns.)

      Lær også om eldre norske SDH salmebøker.

 

 6.   Introduser nye salmer og barnesanger fra Liahona.

       Forslag:

       Samle sanger og salmer som ikke står i bøkene i sanghefter som du oppbevarer i hjelpeforeningens skap.

       Sangene kan settes inn alfabetisk med et register foran.  Etiketter.  

 

 7.   Syng Primærsanger, - f.eks. sanger som barna øver til årets nadverdsmøteprogram.

 

 8.   Inviter primærbarn til å synge på f.eks. morsdagen.

 

 9.  Syng en sang i kanon. 

       F.eks.: Hyrdens lovsang  Lys over Norge, desember 1993,  Kom og bli med til Primær Sing a Song  Childrens Songbook 253.

        

10.  Syng en bevegelsessang, f.eks. Mormons bok forteller oss.

 

11.  Laminer et bokmerke til hver søster som de kan ha i sin Mormons bok og syng primærsangen Bøkene i Mormons bok.

 

12.  Bruk ulike musikkinstrumenter som alternativ eller i tillegg til pianoet/orgelet.

 

13.   La en søster synge/spille et solonummer.

 

14.  Bruk en solist i en del av sangen.

 

15.   Syng a capella (uten akkompagnement).

 

16.   Lær en salme flerstemt og syng den på et nadverdsmøte.

 

17.   Syng en salmetekst til en annen salmemelodi.  (F.eks. nr.195 88  /  7 24 158 14413 118 i Salmer og Sanger)

 

18.   Lytt til musikk fra CD/kassett.  (Sjekk at spilleren er klar før møtet begynner!)

 

19.  Del artikler om musikk fra kirkens publikasjoner.

 

20.  Lær musikalske ferdigheter.  Eks.: Lese et notebilde med nøkler, taktfigur, noteverdier, pausetegn, taktstreker, 

       gjentagelsestegn, dobbelt taktstrek ved slutten av sangen, fermater etc.

 

21.  Forklar søstrene litt om dirigering, og lær dem å dirigere en salme i f.eks. 3-takt:

        Kom, følg med meg  (Salmer nr. 94) Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn (nr.193).

 

22.  Snakk om musikk i hjemmet og syng en salme/sang.

        Eks.:  "Se, nå dagen heller" (Salmer, nr. 74) som kan brukes som vuggevise.

        Oppmuntre til musikkundervisning.  Vi trenger en ny generasjon med bl.a. pianister/organister i kirken! 

        Gjør oppmerksom på forenklede salmehefter med norske register.

 

23.  Snakk om musikk i våre personlige liv og syng/spill en sang eller et musikkstykke.

 

24.  Snakk om musikkens påvirkning (Verdig musikk, verdige tanker).

       

25.  Snakk om forsamlingssang på kirkens møter og oppmuntre søstrene til å synge.

 

26.  Undervis i stemmebruk.

 

27.  Oppmuntre søstrene til å se opp fra boken når de synger.  Mange av salmene har setninger som gjentar seg og ofte kan vi

        teksten bedre enn vi tror.  Ofte er det nok med et lite blikk ned i boken og vi husker resten av setningen. 

        Øv på dette ved å synge f.eks.:

        Pris vår Gud med hjerte munn (Salmer nr. 35), Jeg trenger deg hver stund (nr. 63) og Modig må vi kjempe (nr. 160). 

       

28.  Snakk om ærbødighet på kirkens møter.  Sitt stille og lytt/kjenn på følelsene mens pianisten spiller en rolig preludiesalme.

 

29.  Spill inn en CD/kassett til en søster som ikke har anledning til å komme til kirken.

 

30.  I forbindelse med 17. mai:  Syng et potpourri over nasjonalsanger.  Følg også andre høytider.

 

31.  Syng julesanger i hele desember!

 

32.  Syng Mer hellighet gi meg (Salmer nr. 79) første søndag i januar (24 nyttårsforsetter).

 

33.  Oppmuntre til konsertdeltagelse i og utenfor kirken.

 

34.  På en ukedag kan man lære om klassiske komponister og lytte til deres musikk.  


                                           

Mer om Hjelpeforeningen