NOTE    Salmer 1993

 

 

HOLD  ALLE  BUDENE  

Nr. 189, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3   

 

Mildt

 

Hold alle budene, hold alle budene. 

Da vil vi få trygghet, da vil vi få fred.

Vi får velsignelser, vi får velsignelser. 

Lytt til profeten:  Hold alle budene.

Da vil vi føle trygghet og fred.

 

Tekst og musikk:  Barbara A. McConochie, f. 1940   © 1975 SDH

Mosiah 2:22    

Lære og pakter 59:23

Se også Barnas sangbok (1995), s. 68 for overstemme og et ekstra vers.

 

 

Da president Harold B. Lee ble ordinert til president for kirken, møtte han etterpå pressen og ble spurt:  

”Dersom De bare kunne gi ett råd til Kirkens medlemmer, hva ville De da si?”  Han svarte:  ”Hold budene.”

 

  - Sitert fra ”President Harold B. Lee ordinert til Kirkens ellevte president”, Lys over Norge, nov. 1972 

 

 

Denne uttalelsen fra pres. Lee inspirerte Barbara A. Morley til å sette musikk til ordene. (Primærbulletin nr.7 1975)

 

                                                                                                                           

This song was adapted from words spoken by Pres. Harold B. Lee the day he was ordained as President of the Church.  He stated:

The greatest message that one in this position could give to the membership f the Church is to keep the commandments of God, for therin lies the safety of the individual.  Keep the commandments.  There could be nothing that I could say that would be a more powerful or important message today.”  Ensign Aug.1972, p.20