Salmer 1993

 

 

 

I LYDIGHET MOT DINE BUD

Nr. 135, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)

 

 

Ærbødig

 

1. I lydighet mot dine bud

går vi i vannet ned,

en hellig pakt med deg, o Gud,

som for oss alle led,

som for oss alle led.

 

2. Vi syndet har, men vender om

og bøyer oss for deg.

Det glade budskap til oss kom,

vi funnet har vår vei,

vi funnet har vår vei.

 

3. Vi går til deg, vår Fader kjær,

og ber en ydmyk bønn. 

Må du bevare hver især,

vi følge vil din Sønn,

vi følge vil din Sønn.

 

 

 

Tekst:     Ukjent

Musikk:  Leroy J. Robertson, 1896-1971

 

Johannes 10:1-10

2. Nephi 31:17-18

 

Denne salmen er ikke tatt med i Hymns (1985).

I Salmer og sanger (1956) finner vi den med tittelen "Stor Herren er, og til hans pris" (nr. 187).