TRANSPONERING AV SALMER OG SANGER

Under forsamlingssangen i kirken sliter mange av oss med å komme opp til de høyeste tonene.

Spesielt gjelder dette når vi beveger oss over tonen C 2.

 

På kirkens nettside lds.org er det lagt ut et fantastisk hjelpemiddel for å transponere salmene.

Synes du f.eks. at "La oss stemme i et kor" nr. 24  går for høyt?  Den går i B-dur og høyeste tone er Ess 2.

Kanskje ikke så lett å "stemme i"...

En toneart som kan være god for de fleste vil i dette tilfellet være G-dur, hvor vi går opp til C 2.  

 

OPPSKRIFT:

 

1 - Velg salmen du vil transponere og klikk NOTE.  

     Nå er du inne på kirkens offisielle musikkside.

 

2 -  Velg Key (toneart) og forandre fra B Flat (B-dur) til G. 

       Vips, så har du noten i G-dur :)

 

 

Her finner du alle salmene,- og barnas sanger.

Her finner du forslag til ny toneart for noen av salmene.

 

Å forandre toneart kan være positivt når vi synger som forsamling, men ikke alltid like heldig for korsang.

Da er det viktig å være obs på at understemmene ikke går for dypt.

 

Med salmene i et godt toneleie vil flere synge med og synge ut.

Samle gjerne notene i en perm for pianisten/organisten.

 

Lykke til!