NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VI MØTES HER SOM SØSTRE  (Kvinner)

Nr. 195, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Ettertenksomt

 

1. Vi møtes her som søstre

på denne sabbatsdag,

Gud Faderen vi tilbe,

ham være til behag. 

Å, måtte Ånden hellig

som duen dale ned

og gi oss kunnskapsfylde

og nestekjærlighet.

 

2. Vi nestens nød vil lindre

og legge planer her.

Må kjærlighet og godhet

besjele hver især.

Talenter må vi bruke

og fremme gode kår.

Med hjelp fra Gud og engler

 vi sammen målet når.

 

3. Vi møtes for å synge

og samles om hans ord,

vi priser ham med lovsang,

han er vår Herre stor. 

Og hvis vi bruker visdom

og går en ekstra mil,

med himmelske foreldre

vi alltid synge vil.

 

 

Tekst:    Paul L. Anderson, f. 1946. © 1985 SDH

Musikk: Bonnie Lauper Goodliffe, f. 1943. © 1985 SDH

 

Lære og pakter 59:9–11, 23

 

Jakobs brev 1:27

 

Denne salmen kan også synges til melodien "Bred dina vida vingar" (88)