MUSIKK I PRIMÆR 2010/15

                        Tema:  "Jeg vet min Frelser lever" (Job 19:25)

                                               Barnas nadverdsmøteprogram 2010/15 (engelsk)

                                                    RØD:  Månedens sang (til BNMP)

                                                       BLÅ:   Sang i samlingsstund 

 

 

                                               KVARTALSPLANLEGGER  musikkleder

                                                           Sang på nadverdsmøtene

 

Måned:

Sang:

Jan.

Jeg vet Jesus elsker meg  BNMP 2010, s. 28

Jeg er Guds kjære barn   2

Kjære Far, jeg takker deg  15

Min Frelsers kjærlighet   42

 

Febr.

Han sendte Sønnen  Barnas sangbok s. 20 

Fint akkompagnement i Hold to the Rod, 2 The Beebee Sound

 

Mars

Følg profeten  Barnas sangbok s. 58 

 

April

Jesu Kristi Kirke  Barnas sangbok s. 48 

Fint akkompagnement i Do What is Right, 4, The Beebee Sound

 

Mai

Valgfri sang fra Barnas sangbok 

Den hellige ånd   56

Hold alle budene   68

Jeg er Guds kjære barn   2

Jeg har en Fader god   8

Jesu Kristi Kirke  48

Tro    50

 

 

Juni

Den hellige ånd   Barnas sangbok s. 56

Fint akkompagnement i Beautiful Savior, 3 The Beebee Sound

 

Juli

Kom, følg med meg  Salmer, nr. 94 

Fint akkompagnement i Beautiful Savior, 3 The Beebee Sound

 

Dåp  54

Elsk du din neste   74

Jeg går med deg   78

Jeg søker Herren i unge år   67

Vi vil bringe sannhet til jord   92

 

Aug.

 

 Valgfri sang fra Barnas sangbok 

Sept.

 

Et barns bønn  6

Hold alle budene   68

Jeg søker Herren i unge år   67

Vi bøyer våre hoder ned   18

 

Okt.

 

Følg profeten  Barnas sangbok s. 58

Jeg håper på misjon jeg kalles  91

Jeg ser vår Herres tempel  99

 

Nov.

 

Jeg har to hender små  126

Når vi hjelper   108

Des.

Jeg vil følge Guds plan   86

Når han kommer igjen   46

 

Samleregister primærsanger

Aktivitetssanger

 

Forslag:

Avtal med musikkformannen i menigheten/grenen at fellessangene som blir satt opp på fremførelsesdagen er salmer som barna kjenner.  Innøv gjerne en NADVERDSSALME i musikkstunden. 

Eksempel: "I all ydmykhet, o Frelser" (Salmer nr. 105)

 

 

LEKSEBØKER 2015:

Se, deres små: Håndbok for barnestuen (18 mnd. - 2 år)

PRIMÆR 1  (3 år)      Lekser  Bilder  Sanger  Jeg er et Guds barn

PRIMÆR 3  (4-7 år)    Lekser  Bilder  Sanger  Velg det rette

Primær 7  (8-11 år)  Lekser  Bilder  Sanger  Det nye testamente

 

 

Sangstund (side 1 i BNMP)

Musikken i Primær skulle etablere en ærbødig atmosfære, forkynne evangeliet og hjelpe barna å føle Den hellige ånds innflytelse og gleden over å synge.  Dere skulle bruke 20 minutter til å undervise i sang i samlingsstunden.  Dette vil gi dere tilstrekkelig tid til å lære barna nye sanger og la dem fryde seg over å synge.  Heftet inneholder en ny sang som barna skal lære i år (se siden 28-29).  Det inneholder også et avsnitt med tittelen "Hvordan bruke sang og musikk i Primær" (se side 26-27) og flere idéer til hvordan man lærer barn sanger (se side 3, 5, 9 og 15).