Salmer 1993

                      A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y           

 

        Fader, vi synger i ydmykhet  38

        Fader vr i himlen  69

        Fedrenes Gud, allmektig som du er  32

        Fedrenes Gud, hr deg anroper vi  60

        Fedrenes tro  44

        For det vakre p vr jord  50

        For hver en hellig  33

        Fordi jeg er blitt meget gitt  Copyright  141  Innspilling YouTube

        Fra himlens hye hvelv  8

        Fremad, Kristi stridsmenn  161

        Full av gjerning er min dag    171