Salmer 1993

                      A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

       

        La den store dag opprinne  23

        La nå Guds ånds stille  hvisken  154

        La oss forene her vår sang  124

        La oss ledes av Guds ånd  83

        La oss stemme i et kor  24

        La oss stevne frem  170

        La vår tale av kjærlighet farges  138

        Langt, langt herfra  122

        Led meg frem til evig frelse  78

        Led, milde lys  77

        Led oss, o du store Jehova  48

        Lover den Herre  34

        Lover den Herre Gud  29

        Lovsang  45

        Lytt, lytt, nasjoner!  168

        Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  193