Salmer 1993

                      A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

        I all evighet  186

        I all ydmykhet, o Frelser  105

        I denne skjønne morgenstund  1

        I lydighet mot dine bud  135

        I verden trenges tapre menn  174

        Igjen vi møtes ved ditt bord  97

        Ingen er så trygg i fare  185

        Israel, Israel, Gud deg kaller  6