Salmer 1993

                      A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y   Æ    Ø    Å

 

        O, bli hos meg, det aften er  51

        O, bli hos meg! Nå er det aftentid  52

        O bønnestund, o bønnestund  55

        O du gode nådens Fader  86

        O, du salighetens klippe  148

        O Fader, la mitt hjerte få  101

        O Gud, du kjære Fader  108

        O Gud, vår hjelp fra evig tid  61

        O, Israels eldster  199

        O kom, alle sjeler  127

        O, min Fader  150

        O, må jeg følge deg  201

        O skjønne, lille Betlehem  126

        O store Gud  (Copyright64

        Om store trengsler  156

        Opp, Guds folk, til templets haller  144