PRIMÆRSANGER (samleregister)

 


 

  Barnas sangbok - Children's Songbook

     

  Children’s Songbook – Barnas sangbok

 

  Sanger fra Liahona etc.    

 

 

 

 Aktivitetssanger   Barnekor  

  

                                                                              

 

 

”Gjennom musikk, kunst og dikt, er vi i stand til å føle og lære svært raskt…

enkelte åndelige ting som det ellers ville ta svært lang tid å lære.”

 

    

                                   - Eldste Boyd K. Packer   ”The Arts and the Spirit of the Lord”, Ensign, aug. 1976, s.61