Sist oppdatert 02.10.2011

                      BARNEKOR

                                        

                                                                   

                                                      Noter:

Salme / Sang:

Sangbok:

Note / arrangement:

Det er skjønnhet her på jord

                          Hvor Gud er

Salmer 56

BS s. 46

T "Bridge"/bro mellom sangene

Et barns bønn

           Vi vil bringe sannhet til jord

BS s. 6 og 92 T "Bridge"/bro mellom sangene

Han sendte Sønnen

          Han lever min Forløser stor

BS s. 20

Salmer 66

T "Bridge"/bro mellom sangene
Hvis min Frelser sto hos meg BNMP 2008, s. 11 S
I all evighet

Salmer 186

BS s. 98

W
Jeg har en Fader god

Salmer 188

SM    Kor eller solo

Jeg har en Fader god /

                  Jeg vil følge Guds plan

Salmer 188

BS s. 8 og  86

W

Jeg takker deg Fader

BS s. 9 S   SATB
Kjære barn, din Gud er nær deg

Salmer 49

W

 

BNMP= Barnas nadverdsmøteprogram

BS     = Barnas sangbok (1995)                

S       = Sally DeFord                                       

SM    = Soundsmith Music    

Salmer (1993)                        

T       = Teton Music

W      Wardchoir.com                 

 

               

BARNEKOR synger Primærsanger:

Guds daglige omsorg / Jeg takker deg Fader  Tekst  Tekst

Guds klare lys  Tekst

Ha takk for profeten du sendte  Tekst

Herligste Frelser  Tekst

I all evighet  Tekst

Jeg er Guds kjære barn  Tekst

Jeg ser vår Herres tempel  Tekst

Min Himmelske Fader elsker meg / Jeg har en Fader god  Tekst  Tekst

 

 

UNGDOMSKOR synger Primærsanger:

Han sendte Sønnen  Tekst

På en herlig vårdag   Tekst

 

TABERNAKELKORET synger Primærsanger:

Dette er min elskede Sønn  Tekst

Hvor Gud er  Tekst

Jeg vet Jesus elsker meg  2  Tekst

Jeg er Guds kjære barn  2  Tekst

Julenatt  Tekst

Min Frelsers kjærlighet  2  Tekst

Som søstre i Sion / Helamans unge hær 

Vi er kalt 2  Tekst