Children’s Songbook (1989) – Barnas sangbok (1995)

 

Rødt  = oversettelse fra andre kilder (other sources)

BNMP = Barnas nadverdsmøteprogram

A         = Aktiviserende sanger og regler

Fl.       = Flere sanger for barn

SMM   = Syng med meg

L.o.N. = Lys over Norge

 

 

                  A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z

 

Page:

 

Children's Songbook:

Barnas sangbok:

Side:

 

2

I Am a Child of God

Jeg er Guds kjære barn

2

4

I Lived in Heaven

Før vi ble født

Lia apr 1999/okt. 2010

5

I  Know My Father Lives

Jeg har en Fader god

8

6

Thanks to Thee

Takk til deg

A-13 (SMM)

7

I Thank Thee Dear Father

Jeg takker deg, Fader

9

8

Father We Thank Thee for the Night

Fader, vi takker for i natt  (Annen melodi)

Fl. 22

9

Can a Little Child Like Me?

Kan vel jeg som liten er

14

10

Thank Thee for Everything

 

 

11

I‘m Thankful to Be Me

Jeg er glad at jeg er meg

Primær 2, lekse 25

12

A Child’s Prayer

Et barns bønn

6

14

I Pray in Faith

Jeg ber i tro

L.o.N.  mars 1991

15

If With All Your Hearts

Om med hele hjertet du meg søker

B-72 (SMM)

16

Children All Over the World

Alle verdens barn

4

18

I Need My Heavenly Father

Hver dag jeg trenger Herren

139

19

Heavenly Father, Now I Pray

Kjære Fader, nu jeg ber

A-5   (SMM)

20

A Song of Thanks

Takk for jorden du oss ga

A-16 (SMM)

20

Thanks to Our Father

Kjære Far, jeg takker deg

15

21

For Health and Strength

For helse og styrke

18

21

For Thy Bounteous Blessings

For de mange gleder

A-15 (SMM)

22

A Prayer Song

Vi våre hoder bøyer ned

A-11 (SMM)

22

A Prayer

En bønn

A-7   (SMM)

23

Father Up Above

Velsign oss med din kjærlighet

A-14 (SMM)

23

Heavenly Father, While I Pray

Min bønn

A-1   (SMM)

24

Thank Thee Father

Fader, ydmykt takker jeg

A-4   (SMM)

25

We Bow Our Heads

Vi bøyer våre hoder ned

18

25

I Love to Pray

Jeg liker å be

A-10 (SMM)

26

Reverently, Ouietly

Stille nå, kjære barn

11

27

Reverence

Ærbødighet

A-2   (SMM)

27

We Are Reverent

Stille som det dype vann

B-27 (SMM)

28

I Want To Be Reverent

Ærbødighet

Fl. 21

28

I Will Try to Be Reverent

Ærbødig må jeg være

13

29

Father, I Will Reverent Be

Fader, i ditt hus

10

30

This Is God’s House

Her er Guds hus

A-6  (SMM)

30

Our Chapel Is a Sacred Place

Vår kirke er et hellig sted

A-3  (SMM)

31

Reverence Is Love

Ærbødighet er mer enn stillhet

12

34

He Sent His Son

Han sendte Sønnen

20

36

Samuel Tells of the Baby Jesus

Samuel forteller om Jesusbarnet

L.o.N. des.1992

37

Stars Were Gleaming

Julenatt

24

38

When Joseph Went to Betlehem

Da Josef dro til Betlehem

22

39

Little Jesus

 -

 

40

There Was Starlight on the Hillside

 -

 

40

The Shepherd’s Carol

Hyrdens lovsang

L.o.N. des.1993

41

Once within a Lowly Stable

I en stall så lav og ringe

25

42

Away in a Manger

Det lille barn Jesus

26

44

Mary’s Lullaby

Sov nå søtt

28

46

Who Is the Child?

Hvem er barnet?

L.o.N. des.1991

47

Sleep Little Jesus

Sov lille Jesus

L.o.N. des.1990

48

Oh, Hush Thee, My Baby

Å hør nå, min lille

30

50

Picture a Christmas

 -

 

51

Have a Very Merry Christmas

 -

 

52

The Nativity Song

Jesu fødsel

32

54

Christmas Bells

Klokkene ringer

F-13  (SMM)

55

Jesus Once Was a Little Child

En gang var Jesus et lite barn

34

56

I Think When I Read That Sweet Story

Hver gang når jeg leser i Bibelen min

35

57

Tell Me the Stories of Jesus

Å, la meg høre om Jesus

36

58

Little Lambs So White and Fair

Alle lam, så hvite, små

B-2  (SMM)

58

Jesus Is Our Loving Friend

Jesus er vår kjæreste venn

37

59

Jesus Loved the Little Children

Jesus elsket alle småbarn

B-51 (SMM)

60

Jesus Wants Me For a Sunbeam

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

38

61

Jesus Said Love Everyone

Elsk hverandre

39

62

Beautiful Savior

Herligste Frelser

L.o.N. okt.1998

64

Did Jesus Really Live Again?

Sto Jesus opp til liv igjen?

45

65

He Died That We Might Live Again

Han døde for å gi oss liv

Liahona, april 2005

66

Hosanna

Hosianna

142

68

Easter Hosanna

Påskens hosianna

Liahona april 2003

70

Jesus Has Risen

Jesus har oppstått

44

71

ToThink about Jesus

Vi burde mer tenke på Jesus

B-55  (SMM)

72

The Sacrament

Nadverden

Liahona april 2000

73

Before I Take the Sacrament

Før jeg mitt nadverdsmåltid tar

C-2 (SMM)

73

Help Us, O God, to Understand

Hjelp oss, o Gud

C-2 (SMM)

74

I Feel My Savior’s Love

Min Frelsers kjærlighet

42

76

This Is My Beloved Son

Dette er min elskede Sønn

L.o.N. des.1997

77

The Church of Jesus Christ

Jesu Kristi Kirke

48

78

I’m Trying to Be like Jesus

Jeg prøver å ligne Jesus

40

80

Had I Been a Child

Hvis jeg var et barn

Liahona, april 2008

82

When He Comes Again

Når han kommer igjen

46

86

An Angel Came to Joseph Smith

En engel kom til Joseph Smith

Liahona, april 2007

86

The Golden Plates

Gullplatene

61

87

The Sacred Grove

Den hellige lund

Liahona april 2001

88

On a Golden Springtime

På en herlig vårdag

57

89

The Priesthood Is Restored

Alt gjenopprettet er

60

90

Truth from Elijah

Sannhet fra Elijah

Liahona okt. 2001

92

The Hearts of the Children

Vend barnas hjerter

BNMP 1984

94

Genealogy – I Am Doing It

Slektshistorie, det er det jeg gjør

100

95

I Love to See the Temple

Jeg ser vår Herres tempel

99

96

Faith

Tro

50

97

God’s Love

Guds kjærlighet

B-1 (SMM)

98 Repentance Omvendelse Liahona jan. 2005

99

Help me, Dear Father

Hjelp meg, o Fader

52 

100

Baptism

Dåp

54

102

When Jesus Christ Was Baptized

Den gang da Jesus Kristus ble døpt

L.o.N. sept.1997

103

When I Am Baptized

Når jeg døpes

53

104

I Like My Birthdays

Jeg liker hver en fødselsdag

Liahona okt.1999

105

The Holy Ghost

Den hellige ånd

56

106

The Still Small Voice

Den stille hvisken

Liahona april 2006

107 Listen, Listen (Round) Lytt til hjertets spede klang (Kanon) B-3 (SMM)

108

Seek the Lord Early

Jeg søker Herren i unge år

67

109

Search, Ponder, and Pray

Søk, overvei og be

66

110

Follow the Prophet

Følg profeten

58

112

The Commandments

  -

 

114

The Books in the Old Testament

  -

 

116

The Books in the New Testament

  -

 

118

Book of Mormon Stories

Mormons bok forteller oss

62

119

The Books in the Book of Mormon

Bøkene i Mormons bok

63

120

Nephi’s Courage

Nephis mot

64

122

The First Article of Faith

 -

 

122

The Second Article of Faith

 -

 

123

The Third Article of Faith

 -

 

124

The Forth Article of Faith

 -

 

125

The Fifth Article of Faith

 -

 

126

The Sixth Article of Faith

 -

 

126

The Seventh Article of Faith

 -

 

127

The Eight Article of Faith

 -

 

128

The Ninth Article of Faith

 -

 

128

The Tenth Article of Faith

 -

 

130

The Eleventh Article of Faith

 -

 

131

The Twelfth Article of Faith

 -

 

132

The Thirteenth Article of Faith

 -

 

134

Latter Day Prophets

 -

 

135

Our Bishop

Vår biskop

B-61  (SMM)

136

Love One Another

Elsk du din neste

74

138

Where Love Is

Hvor Gud er

76

140

I’ll Walk With You

Jeg går med deg

78

142

Every Star Is Different

 

 

144

Shine On

Mitt lille lys

96

145

A Special Gift Is Kindness

En gave stor

B-1  (SMM)

145

Kindness Begins With Me

Jeg ønsker å være snill og god

83

146

Keep the Commandments

Hold alle budene

68

148

I Want to Live the Gospel

Jeg prøver Herrens budskap

72

149

I Believe in Being Honest

Jeg tror at jeg må være ærlig

BNMP 1987

150

I’m Glad to Pay a Tithing

Min tiende jeg gir B-44 (SMM)

150

I Want to Give the Lord My Tenth

Til Herren gir jeg tiende Liahona okt. 2006

151

I Am Glad for Many Things

Jeg er glad for mange ting

D-2  (SMM)

152

Hum Your Favorite Hymn

Nynn din kjæreste sang

Hjertets sanger, s.74

153

The Lord Gave Me a Temple

Min Gud ga meg et tempel

73

154

The Word of Wisdom

-

 

155

Remember the Sabbath Day

Husk sabbatsdagen

Primær 2, lekse 37

156

The Chapel Doors

Jeg stille går gjennom kirkens dør

141

157

When I Go Church

Når jeg til kirken går

140

158

Dare to Do Right

Våg gjøre rett

80

159

Stand for the Right

Vær alltid tro

81

160

Choose the Right Way

Jeg må alltid velge rett

82

161

I Pledge Myself to Love the Right

Jeg følge vil min Faders bud

B-47  (SMM)

162

I Will Be Valiant

Guds kirke trenger ungdom

85

163

I Am Like a Star

Jeg er som en skinnende stjerne 

84

164

I Will Follow God’s Plan

Jeg vil følge Guds plan

86

166

A Young Man Prepared

Jeg er forberedt

88

167

Go the Second Mile

Gå den annen mil

BNMP 1982

168

I Want to Be a Missionary Now

Mitt ønske er å være misjonær

90

169

I Hope They Call Me on a Mission

Jeg håper på misjon jeg kalles

91

170

The Things I Do

Det jeg gjør

Liahona okt. 2002

172

We’ll Bring the World His Truth

Vi vil bringe sannhet til jord

92

174

Called to Serve

Vi er kalt

94

176

Tell Me, Dear Lord

La meg, o Gud, få høre

75

177

Teach Me to Walk in the Light

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  

70

178

Teacher, Do You Love Me?

-

 

180

How Dear to God are Little Children

-

 

182

How Will They Know?

Vil de forstå?

2013 v/H.B.Ravonsheed

188

Families Can Be Together Forever

I all evighet

98

189

Family Prayer

Familiebønn

101

190

Love Is Spoken Here

Her fins kjærlighet

102

192

Home

Hjemmet

Liahona okt. 2007

193

Sing Your Way Home

Syng på din vei

114

194

The Family

Familien

Liahona april 2004

195

Family Night

Familiekveld

D-12  (SMM)

196

Saturday

Lørdag

105

197

A Happy Helper

En glad hjelper

D-1   (SMM)
197 Quickly I'll Obey Villig hjelper jeg 71

198

A Happy Family

En lykkelig familie 

104

198

When We’re Helping

Når vi hjelper

108

199

I Have a Family Tree

Familietreet

A  26

200

Grandmother

Bestemor

112

201

When Grandpa Comes  Copyright

Når bestefar besøker oss  (Copyright) 

113

202

I Often Go Walking

Så ofte jeg vandrer

109

203

My Mother Dear

Min kjære mor

G-20 (SMM)

204

Mother, Tell Me the Story

Mor, fortell meg historien

 

206

Mother Dear

Kjære mor 

108

206

Dearest Mother, I Love You

Mor, jeg er så glad i deg

D-3   (SMM)

207

Mother, I Love You

Mor, jeg deg elsker

107

208

The Dearest Names

De kjæreste navn

106

209

Fathers

Fedre

Fl. 58

210

Daddy’s Homecoming

Når far kommer hjem

110

211

My Dad

Min far

111

214

Pioneer Children Sang As They Walked

Små pionerbarn

137

215

Pioneer Children Were Quick to Obey

-

 

216

Little Pioneer Children (Round)

Pionerbarna (Kanon)

E-5   (SMM)

217

Westward Ho!

Fremover vindharde sletter

E-8   (SMM)

218

To Be a Pioneer

Vær en pioner

138

219

The Oxcart

Oksen drar vognen sakte frem

E-6   (SMM)

220

The Handcart Song

Håndkjerresangen

136

221

Covered Wagons

Dag efter dag går vognene fremad

E-4   (SMM)

222

Whenever I Think about Pioneers

Pionerene tenker jeg ofte på

E-2   (SMM)

224

My Country

-

 

225

My Flag, My Flag

-

 

228

My Heavenly Father Loves Me

Min himmelske Fader elsker meg

16

229

God Is Watching Over All  Copyright

Gud han våker over alt  (Copyright)

Primær 2, lekse 8

230

I Think the World Is Glorious

Se, Gud har skapt vår jord så skjønn

122

231

All Things Bright and Beautiful

Alt som skjønt og vakkert er

B-89  (SMM)

232

Beauty Everywhere

Skjønnhet alle vegne

G-6   (SMM)

233

The World Is So Lovely

Vår verden er deilig

123

234

Because God Loves Me

For meg Han elsker

Fl. 70

235

The World Is So Big

Vår verden er stor og rund som en ball

A 36

236

“Give”, Said the Little Stream

”Gi,” sa den lille bekk

116

237

The Prophet Said to Plant a Garden

-

 

238

Springtime Is Coming  Copyright

Våren har kommet   (Copyright) 

G-4    (SMM)

239

Because It’s Spring

Fordi det nå er vår

G-15  (SMM)

240

In the Leafy Treetops

Høyt i trærnes topper

G-5    (SMM)  

241

Birds In the Tree

Fugler i treet

A 49

241

Rain Is Falling All Around

Regnet pøser

117

242

Popcorn Popping

Jeg så ut av vinduet

118

243

Little Seeds Lie Fast Asleep

Frø i jorden

119

244

Little Purple Pansies

Små stemorsblomster

G-21  (SMM)  

245

Oh, What Do You Do in the Summertime?

Hva gjør du om sommeren?

120

246

It’s Autumntime

Se høsten kommer

G-7    (SMM)  

247

Autumn Day

Høstdag

G-11  (SMM)  

248

Falling Snow

Se, hvor sneen faller lett

G-14  (SMM)  

249

Once There Was a Snowman

En gang var en snømann

121

252

Lift Up Your Voice and Sing

Stem i en sang

124

253

Sing a Song  (Round)

-

 

253

Fun to Do

Synge en sang er moro

129

254

Hello, Friends!

Kjære barn i vår Primær

B-3  (SMM)

254

Our Door Is Always Open (Round)

Vår dør står alltid åpen (Kanon)

D-7  (SMM)

255

Come With Me to Primary (Round)

Kom og bli med til Primær (Kanon)

 

256

We Welcome You

 

 

258

Our Primary Colors

Se, vi har tre farger

131

259

We’re All Together Again

På ny vi samlet er her

D-8  (SMM)

260

Hello Song

Hallo-sang

130

261

Here We Are Together

Her er vi nå sammen

A 48

262

Friends Are Fun

 

 

263

We Are Different

Vi er ulike

L.o.N. aug.1992

264

Happy Song

 

 

265

Be Happy! (Copyright)

 

 

266

If You’re Happy

Er du veldig glad

125

267

Smiles

Smil

128

267

A Smile Is Like the Sunshine

Et smil kan ligne solskinn (Annen melodi)

A 64

268

Two Little Eyes

To øyne små

A 4

269

I Have Two Ears

To ører

Primær 2, lekse 25

270

Two Happy Feet

Jeg har to fine føtter

A 32

271

I Wiggle

Jeg vifter

A  9

272

I Have Two Little Hands

Jeg har to hender små

126

273

My Hands (Copyright)

To hender små

A  8

274

Roll Your Hands

Rull din hånd

A 10

275

Head, Shoulders, Knees, and Toes

Hode, skulder, kne og tå  (Annen melodi)

 

275

To Get Quiet

Vi roer ned

A  7

276

Do As I’m Dooing

Gjør slik som jeg gjør

D-22  (SMM)

277

Hinges

Hele kroppen har ledd

127

278

Stand Up

Reis deg opp straks du får beskjed

A 12

279

Oh, How We Love To Stand

Vet du hva Jenny kan?

A 11

280

Healthy, Wealthy, and Wise (Round)

Helse og sunnhet

D-4   (SMM)

281

The Wise Man and the Foolish Man

En klok mann og en dum mann

132

282

Feliz Cumpleaños                            

Feliz Cumpleaños                            

F-14  (SMM)   

283

Your Happy Birthday

Din fødselsdag

F-18  (SMM)

284

Happy, Happy Birthday!

Vi deg gratulerer

134

284

Have a Very Happy Birthday!

Vi vil ønske deg til lykke

Fl. 65

285

You’ve Had a Birthday (Round)

Du har hatt bursdag (Kanon)

133