Primærsanger

 

        A    B    C    D    E    F    G    H    I        K    L    M     N    O    P    R    S   T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

        Elsk du din neste   74

        Elsk hverandre  39

        En av mange  Liahona, okt. 2015 

        En bønn  Syng med meg A-7

        En engel kom til Joseph Smith Liahona, april 2007

        En gang var en snømann  121

        En gang var Jesus et lite barn  34

        En gave stor  Syng med meg B-1

        En glad hjelper  Syng med meg D-1

        En klok mann og en dum mann  132

        En lykkelig familie  104

        En pakt er en avtale med Gud  Liahona, sept. 2014 

        En sang er en underlig gledeslyd  124

        En, to og reis deg opp  Aktiviserende sanger og regler, s.7

        Er du veldig glad  125

        Et barns bønn  6