Primærsanger

 

        A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M     N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

        Vend barnas hjerter   BNMP 1984

        Vi burde mer tenke på Jesus   Syng med meg B-55

        Vi bøyer våre hoder ned   18

        Vi deg gratulerer   134

        Vi er blitt født av gode foreldre   92

        Vi er kalt   94

        Vi er ulike   Lys over Norge, aug. 1992

        Vi roer ned   Aktiviserende sanger og regler  7      

        Vi tar hverandres hender   145

        Vi vil bringe sannhet til jord   92

        Vi vil synge av glede   108

        Vil de forstå?

        Ville jeg ha vært den samme  BNMP 2008

        Villig hjelper jeg   71

        Vær alltid tro   81

        Vær en pioner   138

        Våg gjøre rett   80

        Vår dør står alltid åpen  Syng med meg D-7

        Vår Gud befalte Nephi   64

        Vår Guds familie er meg og deg  Liahona, okt. 2008

        Vår verden er deilig   123

        Vår verden er stor og rund som en ball  Aktiviserende sanger og regler, s. 36

        Våren har kommet (Copyright)  Syng med meg G-4