Primærsanger

 

        A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M     N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

        Ja, hver gang jeg hører fuglenes sang  16

        Jeg ber i tro  Lys over Norge, mars 1991

        Jeg blir glad når far kommer hjem  110

        Jeg bor i en familie   98

        Jeg elsker Herrens tempel   Liahona, april 2002

        Jeg er for ung til å dra ut   Liahona, okt. 2002

        Jeg er forberedt   88

        Jeg er glad at jeg er meg   Primær 2, lekse 25

        Jeg er glad for mange ting  Syng med meg D-2

        Jeg er Guds kjære barn   2

        ”Jeg er lei meg”   Liahona, jan. 2005

        Jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke   48

        Jeg er som en skinnende stjerne  84

        Jeg folder mine hender små   143

        Jeg føler meg så lykkelig  140

        Jeg går med deg   78

        Jeg har en Fader god   8

        Jeg har to fine føtter  32

        Jeg har to hender små  126

        Jeg håper på misjon jeg kalles  91

        Jeg kjenner deg, du kjenner meg   L.o.N.aug.1992

        Jeg kneler ned hver en dag    Lys over Norge,  mars 1991

        Jeg kom til jord med kraft til å velge  BNMP 2012

        Jeg liker hver en fødselsdag   Liahona, okt. 1999

        Jeg liker å studere Skriften  66

        Jeg må alltid velge rett  82

        Jeg prøver Herrens budskap  72

        Jeg prøver å ligne Jesus    40

        Jeg ser min mor som kneler  102

        Jeg ser vår Herres tempel  99

        Jeg stille går gjennom kirkens dør  141

        Jeg søker Herren i unge år   67

        Jeg så ut av vinduet   118

        Jeg takker deg, Fader   9

        Jeg tror at jeg må være ærlig   BNMP 1987

        Jeg undres, på hans gjenkomstdag   46

        Jeg vet at hver kveld   4

        Jeg vet Jesus elsker meg  BNMP 2010

        Jeg vet om et navn   106

        Jeg vet ærbødighet er mer enn stillhet  12

        Jeg vil følge Guds plan   86

        Jeg vil følge Ham i tro   Liahona febr. 2003

        Jeg vil hver dag arbeide og bygge  BNMP 2009 s.10

        Jeg vifter   Aktiviserende sanger og regler s. 9

        Jeg ønsker å være snill og god   83

        Jeg ønsker å døpes  Liahona april 2009

        Jesu fødsel   32

        Jesu Kristi Kirke  48

        Jesus elsket alle småbarn   Syng med meg B-51

        Jesus er min hyrde  Liahona, sept. 2013

        Jesus er vår kjæreste venn  37

        Jesus har oppstått  44

        Jesus kom og ville døpes  54

        Jesus Krist ble døpt i Jordan  Lys over Norge,  des. 1997

        Joseph Smith, som ba så ydmykt  Liahona, okt. 2005

        Julenatt   24