Primærsanger

 

        A    B    C    D    E    F    G    H    I        K    L    M     N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

        Hallo! Hallo!  130

        Hallo-sang  130

        Han døde for å gi oss liv  Liahona, april 2005

        Han sendte Sønnen  20

        Har Faderen vår verden lært  20

        Helamans hær  92

        Hele kroppen har ledd  127

        Her er vi nå sammen

        Her fins kjærlighet 102

        Herligste Frelser  Lys over Norge okt. 1998

        Himmelske Fader, si meg er du der?  6

        Hjemmet  Liahona, oktober 2007

        Hjelp meg, o Fader   52

        Hode, skulder, kne og tå   129

        Hold alle budene   68

        Hosianna  142

        Husk sabbatsdagen   Primær 2, lekse 37

        Hva gjør du om sommeren?  120

        Hvem er barnet?  Lys over Norge, des. 1991

        Hvem er vel barnet   Lys over Norge, des. 1991

        Hver dag jeg trenger Herren  139

        Hver gang når det har regnet   53

        Hver gang når jeg leser i Bibelen min   35

        Hvis det er stunder da du ser  Hjertets sanger, s. 74

        Hvis du ikke går slik andre folk går   78

        Hvis jeg hadde vært et lite barn  BNMP 2011, s. 28

        Hvis jeg lytter med mitt hjerte  BNMP 2011, s. 28/ Liahona febr. 2016, s. 67

        Hvis jeg var et barn  Liahona, april 2008

        Hvis jeg ønsker å være velsignet   82

        Hvis min Frelser sto hos meg  BNMP 2008 og 2013

        Hvor Gud er   76

        Hvorfor er himlen blå i dag?  Syng med meg  G-15

        Hyrdens lovsang    Lys over Norge, des. 1993

        Hyrder sov 24

        Høyt i trærnes topper    Syng med meg  G-5

        Håndkjerresangen  136