MUSIKK I PRIMÆR 2012/2017

                        Tema:  "Velg det rette" (Josva 24:15)

                                               BARNAS NADVERDSMØTEPROGRAM 2012/2017 (norsk / engelsk)

 

                                                       RØDT:   Månedens tema

                                                    SORT:   Månedens sang (til BNMP)

                                                       BLÅTT: Sang i samlingsstund 

 

 

                                                     KVARTALSPLANLEGGER  musikkleder

                                                     Sang på nadverdsmøtene

 

Måned:

Sang:

Jan.

Handlefrihet er evnen til selv å velge

 

SOM ET BARN AV GUD  BNMP 2012, s. 28

 

Før vi ble født    Liahona,  apr. 1999

Jeg er Guds kjære barn   2

Min Gud ga meg et tempel    73

Når jeg døpes   53

Den hellige ånd   56

Jeg ser vår Herrens tempel   99

I all evighet   98

Han sendte Sønnen  20

 

Febr.

Når vi velger det rette blir vi velsignet

VELG DET RETTE   Salmer, nr. 131

Nephis mot   64

 

Mars

Levende profeter lærer meg å velge det rette

VÆR ALLTID TRO  Barnas sangbok s. 81

Følg profeten  (9. vers)  58

 

April

Jesus Kristus lærer meg å velge det rette

Valgfri sang fra Barnas sangbok om Jesus Kristus

Jeg må alltid velge rett    82

Min Frelsers kjærlighet   42

 

Mai

Jeg velger det rette når jeg blir døpt og bekreftet som medlem av Kirken

NÅR JEG DØPES  Barnas sangbok, s. 53

 

Dåp   54

Den hellige ånd  56

 

Juni

Jeg velger det rette ved å etterleve evangeliets prinsipper

NEPHIS MOT  Barnas sangbok, s. 64

 

Min Gud ga meg et tempel    73

 

Juli

Jeg velger det rette ved å etterleve evangeliets prinsipper

EN KLOK MANN OG EN DUM MANN  Barnas sangbok, s.132

 

Jeg ønsker å være snill og god   83

Ærbødighet er mer enn stillhet    12

 

Aug.

De ti bud lærer meg å elske Gud og hans barn

JEG PRØVER Å LIGNE JESUS  Barnas sangbok, s. 40

 

Sept.

 

Jeg velger å fylle mitt liv med det som innbyr Ånden

Lørdag  105

Villig hjelper jeg   71

Min far   111

Jesu Kristi Kirke   48

Jeg ønsker å være snill og god  83

Hold alle budene  68

 

Okt.

 

Prestedømmet

Ingen foreslåtte sanger.

 

Nov.

 

Jeg kan velge å være misjonær

Når vi hjelper   108

Mitt lille lys   96

Jeg er som en skinnende stjerne   84

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn   38

 

Des.

Jesus Kristus er Guds Sønn

En gang var Jesus et lite barn    34

Her finner du JULESANGER

 

 

Samleregister primærsanger

Aktivitetssanger

 

LEKSEBØKER  2012/2017:

Se, deres små: Håndbok for barnestuen (18 mnd. - 2 år) Lekser/Bilder  Sanger

PRIMÆR 1  (3 år)      Lekser  Bilder  Sanger  Jeg er et Guds barn

PRIMÆR 2 (4-7 år)     Lekser   Bilder Sanger  Velg det rette

Primær 4 (8-11 år)   Lekser  Bilder  Sanger  Mormons bok

 

Side 1:

Side 9:

Side 17:

Side 26-27:

Mer om PRIMÆR