Til hovedsiden 

                                                                                                                                                                                        Sist oppdatert 06.04.2013.

Råd til organister   

  Håndbok for organister 1975

 

ORGANISTEN / PIANISTEN

Salmer (1993), s. 256-257:

«Kirkens salmer utgjør hovedmusikken til alle Kirkens møter og benyttes til all forsamlingssang.  Det oppmuntres også til å benytte salmer som

preludium og postludium, til kormusikk og spesielle innslag.  Hvis det brukes andre musikkstykker, skulle de være i samme ånd som Kirkens

salmer.  All tekst skal ha doktrinært riktig innhold.»

                       

                                                                                                                                                   

Håndbok 2, Kirkens administrasjon 2010:

14.2.5  Menighetens organist eller pianist (s. 116):

Menighetens organist eller pianist spiller preludium og postludium, samt akkompagnerer til salmer på nadverdsmøtet og andre møter i menigheten når han eller hun blir bedt om det.

 

14.4.3  Preludier og postludier (s. 117):

”Dempede preludier og postludier skaper en åndelig atmosfære som innbyr Ånden til Kirkens møter.  Organisten eller pianisten spiller vanligvis salmer eller annen passende musikk i fem til ti minutter før og etter et møte.  Når det spilles salmer, kan det hjelpe medlemmene å tenke på læresetninger i evangeliet."

 

                                                                                                                                              

Boyd K. Packer, Lys over Norge jan.1992, s.26: 

«Jeg tror at de som velger ut musikken, dirigerer, fremfører og akkompagnerer, kan ha større innflytelse på ærbødighetens ånd på våre møter

enn en taler kan ha.  Måtte Gud velsigne dem............

En organist som har sans for å spille lavt et preludium fra salmeboken, roer ned våre følelser og leder våre tanker hen på teksten som lærer oss om rikets fredelige ting.  Hvis vi lytter, vil teksten lære oss evangeliet, for gjenopprettelsens salmer er i virkeligheten et kursus i læresetninger!»

                                                                                                                         

 

Boyd K. Packer, Lys over Norge juni 1997, s.12:

«Preludier som spilles ærbødig, gir næring til ånden.  Det innbyr til inspirasjon.  Det er en tid, som dikteren sa, til å gå i seg selv og spørre hjertet hva det kjenner.  Forstyrr aldri preludiet for andre, for ærbødighet er avgjørende for inspirasjon.  «Hold opp,» sa Han, «og kjenn at jeg er Gud.» (Salme 46:10) (Engelsk: "Be still and know that I am God.")

                                                                                                                        

 

 Parley P. Belnap:

«Spill slik du vil at forsamlingen skal synge, - veldig få ser på dirigenten!»

                                                                                                      

 

«Du har forandret livet mitt!»

                          (Kvinne til organist etter stavskonferanse)

 

 

«Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.»

                                                                                                                  Matteus 25:40


 

Samling av nadverdsmøtemusikk fra lds.org

 


 

I Can Play It!   Lytt til eller last ned forenklede Primærsanger.

 

Før vi ble født  Liahona, okt. 2010

I all evighet      Liahona, april 2013

Jeg prøver å ligne Jesus  Liahona, april 2012

 


 

Salmer (1993), s. 261 - 262: 

 

FOR NYE ORGANISTER OG PIANISTER

 

Tilpasning av akkompagnementer

Enkelte salmer kan ha noter eller passasjer som er vanskelig å spille.  Vær ikke redd for å tilpasse slike passasjer din egen evne ved å utelate

mindre viktige noter fra akkordene.  Hvis du vil, kan du merke din egen salmebok i henhold til dette.

 

I salmene er det ofte for stort sprang mellom tenor- og bassnotene til å rekke dem med venstre hånd.  Ofte kan høyre hånd lett ta med

tenorstemmen.  Hvis du ønsker det, kan du merke slike noter med en hake for å minne deg om at du skal spille dem med høyre hånd:

 

    

Enkelte salmer og barnesanger er skrevet med tanke på piano.  Hvis slike sanger spilles på orgel, er det av og til å foretrekke at man kun bruker manualene, uten pedaler.

 

Stikknoter

En stikknote, eller en liten note, betyr at noten er valgfri.  Nedenfor følger eksempler på hvordan stikknoter kan benyttes.

 

1.  Av og til er musikken fullstendig selv om stikknoten utelates:

 

   

 

2.  Stikknoter kan også angi at musikken skal spilles av pianisten eller organisten, men ikke synges:

 

   

 

Noen salmer som er lette å spille:

"Kom følge med meg"

"Gjør hva er rett"

"Gud være med deg til vi ses igjen"

"Hvor vennlig er vår Gud"

"Jeg står helt forundret"

"Hold alle budene"

"La oss ledes av Guds ånd"

"Vi gledes og frydes"

"Snart Israels Forløser"

"Hvor det er skjønt, min Herre Gud"

"O bønnestund, o bønnestund"

"Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn"

"Ha takk for profeten du sendte"

 

___________________________________________________________________________________________________________

Salmer og Primærsanger fordelt på tonearter

 

Akkompagnering

 

Tabernakelorgelet: 1  2  3

Orgelet i konferansesenteret:  1

 

Intervju med Konferansesenterets pipeorgeltekniker Robert Poll - Mormon Channel

 

Diverse brukermanualer til kirkeorgler

 

Music Training Videocassette  Inneholder tre deler: 

 - How to Conduct a Hymn  (42 min.)

 - Organ Fundamentals  (16 min.)

 - Organ Registration  (14 min.)

 

Keyboard Course KitInneholder håndbok, kassett,  Hymns Made Easy,

notekort og tangentrekke i papp.

 

Essentials for Organists:  The Basic Organ Manuel av Douglas Lemmon

(Gode råd og informasjon for organister)

 

Preludes Sac* samlet og arrangert av Douglas Lemmon (15 orgelpreludier)

 

Hymns Made EasyInneholder 58 salmer fra den norske salmeboken.

 

Hymns Simplified Accompaniments.   Inneholder 135 salmer fra den norske salmeboken.

 

Hymn Preludes for Piano    Inneholder 19 salmer.

 

Easy Hymn Preludes for Organ     Inneholder 18 salmer pluss veiledning.