PRIMÆRSANGER  FORDELT  PÅ  TONEARTER: 

                      

 

  C-dur                 

SANG:

Norsk

sangbok:

Children's Songbook:

Page:

Barnehender slår nå ring

Liahona, okt. 2003

Holding Hands Around the World -

Da Kristus var på jord

BS 56

When Christ was on the earth

105

Den hellige lund

Liahona, april 2001

The Sacred Grove

87

Den hellige ånd

BS 56

The Holy Ghost

105

Den stille hvisken

Liahona, april 2006

The Still Small Voice

106

Det jeg gjør  og F-dur

Liahona, okt. 2002

The Things I Do

170

Det lille barn Jesus

BS 26

Away in a Manger

42

Ditt tempel har et himmelsk skjær 

Liahona april 2002

The Holy Temple

 -

Du har to øyne

BS 146

-

 -

Dypest i mitt lille hjerte

Liahona  april  2006

Through a still small voice

106

En gang var Jesus et lite barn

BS   34

Jesus Once Was a Llittle Child

55

Gullplatene

BS 61

The Golden Plates

86

Helamans hær

BS 92

Army of Helaman

172

Hele kroppen har ledd

BS 127

Hinges

277

Hode, skulder, kne og tå

BS 129

    -

 -

Hvis min Frelser sto hos meg BNMP 2008, s.11 If the Savior stood beside me  

Hvis jeg ønsker å være velsignet

BS 82

There's a right way to live and be happy 160

Jeg elsker Herrens tempel

Liahona, april 2002

The Holy Temple

 -

Jeg er for ung til å dra ut  og F-dur

Liahona okt. 2002

I'm much to young to go abroad

170

Jeg er forberedt

BS 88

A Young Man Prepared

166

Jeg er Guds kjære barn  

C-dur i BS, D-dur i Salmer

BS 2

I Am a Child of God

2

Jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke

BS 48

I belong to the church of Jesus Chist

77

Jeg folder mine hender små

BS 143

  -

 -

Jeg har en Fader god

BS 8

I Know My Father lives

5

Jeg kjenner deg, du kjenner meg

L.o.N. aug.1992

I know you, and you know me

263

Jeg liker hver en fødselsdag

Liahona, okt. 1999

I Like My Birthdays

104

Jeg liker å studere Skriften

BS 66

I like to read the holy scriptures

109

Jeg må alltid velge rett

BS 82

Choose the Right Way

160

Jeg så ut av vinduet

BS 118

Popcorn Popping

242

Jeg vil følge Ham i tro

Liahona, febr. 2003

I Will Follow Him in Faith

 -

Jesu Kristi Kirke

BS 48

The Church of Jesus Christ

77

Kom mai, du skjønne milde

BS 147

          -

  -

Lytt til hjertets spede klang    

SMM B-3   

Listen, Listen Round

107

Min far BS 111 My Dad 211

Min far han er min beste venn

BS 111

My daddy is my fav'rite pal

211

Min Gud har gitt meg sitt sanne ord

Liahona febr. 2003

    

  -

Måne og sol

BS 144

        -

 -

Nadverden

Liahona, april 2000

The Sacrament

72

Når jeg nyter brød og vann

Liahona april 2000

As I take the water and bread

72

Over hele verden synger barn i kor

Liahona okt. 2003

There are children singing all around

 -

På en herlig vårdag

BS 57

On A Golden Springtime

88

Selv om jeg nå er et barn

BS 88

Thought a boy I may appear

166

Små pionerbarn

BS 137

Pioneer Children Sang As They Walked

214

Små stemorsblomster

C-dur engelsk, D-dur norsk

SMM G-21  

Little Purple Pansies

244

Sov lille Jesus

L.o.N. des. 1990

Sleep, Little Jesus

47

Stille nå, kjære barn

BS 11

Reverently, Quietly

26

Synge en sang er moro

BS 129

Singing a song is fun to do

253

Søk, overvei og be

BS 66

Search, Ponder and Pray

109

Vi er blitt født av gode foreldre

BS 92

We have been born, as Nephi of old

172

Vi er kalt

BS 94

Called to Serve

174

Vi er ulike

L.o.N. aug. 1992

We Are Different

263

Vi vil bringe sannhet til jord

BS 92

We'll Bring the World His Truth

172

Ville jeg ha vært den samme BNMP 2008 If the Savior stood beside me  

Våren har kommet     (Copyright)

C-dur engelsk, D-dur norsk

SMM G-4   

Springtime is Coming

238

 

   G-dur                     

SANG:

Norsk

sangbok:

Children's Songbook:

Page:

Alt gjenopprettet er

BS 60

The Priesthood Is Restored

89

Alt som skjønt og vakkert er SMM B-89     All Things Bright and Beautiful

 231

Den kloke mann bygget huset sitt på fjell 

BS 132

The wise man built his house upon the rock

281

Den stille hvisken

Liahona, april 2006

The Still Small Voice

106

Dette er høytiden alle har kjær

BS 32

This is the season beloved of the year

52

Du lille solskinn

BS 148

-

 -

Dypest i mitt lille hjerte

Liahona  april  2006

Through a still small voice

106

Elsk du din neste  

G-dur i Salmer, F-dur i BS

     

En engel kom til Joseph Smith

Liahona april 2007

An Angel Came to Joseph Smith

86

En klok mann og en dum mann

BS 132

The Wise Man and the Foolish Man

281

Familien

Liahona, april 2004

The Family

194

Feliz Cumpleaños

SMM F-14     

Feliz Cumpleaños

282

Gratulerer med dagen

SMM F-14    

Feliz Cumpleaños

282

Hosianna

BS 142

Hosanna

66

Hva gjør du om sommeren?

BS 120

Oh, What Do You Do In the Summertime?

245

Hver gang når jeg leser i Bibelen min

BS 35

I Think When I Read That Sweet Story

56

Hvis jeg hadde vært et lite barn  BNMP 2011, s. 28 If I  had been a little child  

Hvis jeg lytter med mitt hjerte 

BNMP 2011, s. 28 If I Listen With My Heart  

Hyrder sov

BS 24

Stars were gleaming, shepherds dreaming 37

I en stall så lav og ringe

BS 25

Once within a Lowly Stable

41

Jeg takker deg, Fader

BS 9

I Thank Thee, Dear Father

7

Jeg vet ærbødighet er mer enn stillhet

BS 12

Rev'rence is more than just quietly sitting

31

Jeg vifter

AS 9       

I Wiggle

271

Jesu fødsel

BS 32

The Nativity Song

52

Jesus er vår kjæreste venn

BS 37

Jesus Is Our Loving Friend

58

Julenatt

BS 24

Stars Were Gleaming

37

Klokkene ringer

SMM F-13  

Christmas Bells

54

Lørdag

BS 105

Saturday

196

Mitt lille lys

BS 96

Shine on

144

Mormons bok forteller oss

BS 62

Book of Mormon Stories

118

Når familien er sammen

Liahona april 2004

When the fam'ly gets together

194

Når min mor meg trenger

BS 71

When my mother calls me

197

Sannhet fra Elijah

Liahona okt. 2001

Truth from Elijah

90

Se, barnas hjerter har vendt seg til fedrene

Liahona okt.2001

The hearts of the children

90

Se, Gud har skapt vår jord så skjønn

BS 122

I Think the World Is Glorious

230

Se høsten kommer

SMM G-7   

It's Autumntime

246

Slektshistorie, det er det jeg gjør

BS 100

Family History - I Am Doing It

94

Stille som det dype vann

SMM B-27  

We are Reverent

27

Syng når mot kveld

BS 114

Sing Your Way Home

193

Syng på din vei

BS 114

Sing Your Way Home

193

Villig hjelper jeg

BS 71

Quickly I'll Obey

197

Vår verden er deilig

BS 123

The World Is So Lovely

233

Ærbødighet er mer enn stillhet

BS 12

Reverence Is Love

31

 

  D-dur                 

SANG:

Norsk

sangbok:

Children's Songbook:

Page:

Alle verdens barn

BS 4

Children All Over the World

16

Den prektigkledde sommerfugl

BS 148

 -

 -

Den stille hvisken

Liahona, april 2006

The Still Small Voice

106

Dypest i mitt lille hjerte

Liahona  april  2006

Through a still small voice

106

En bønn

SMM  A-7    

A Prayer

22

Fader i himlen, jeg ber deg i dag

SMM A-7      

Father in Heaven, on this lovely day

22

Fader, i ditt hus

BS 10

Father, I Will Reverent Be

29

”Gi,” sa den lille bekk

BS 116

"Give", Said the Little Stream

236

Gjør slik som jeg gjør   

D-dur engelsk, Ess-dur norsk

SMM D-22    

Do As I'm Doing

276

Herligste Frelser

L.o.N. okt. 1998

Beautiful Savior

62

Hjemmet Liahona, okt. 2007 Home 192

Hvem er barnet?

L.o.N. des. 1991

Who Is the Child?

46

Hvem er vel barnet

L.o.N. des. 1991

Who is the child?

46

Hvis du ikke går slik andre folk går

BS 78

If you don't walk as most people do

140

Høyt i trærnes topper   

D-dur engelsk, Ess-dur norsk

SMM  G-5    

In The Leafy Treetops

240

Jeg er Guds kjære barn  

D-dur i Salmer, C-dur i BS

BS 2 I Am a Child of God 2

”Jeg er lei meg”

Liahona, jan. 2005

"I am sorry" is not always easy to say

98

Jeg er som en skinnende stjerne

BS 84

I Am Like a Star

163

Jeg går med deg

BS 78

I'll Walk with You

140

Jeg prøver Herrens budskap

BS 72

I Want To Live The Gospel

148

Jeg tror at jeg må være ærlig

BNMP 1987

I Believe in Beeing Honest

149

Jeg vet at hver kveld

BS 4

All over the world at the end of the day

16

Jeg ønsker å døpes Liahona, april 2009 I Want to Be Baptized  -

Klart skinner solen

L.o.N. okt. 1998

Fair is the sunshine

62

Kom og bli med til Primær  (Kanon)

 

Come With Me to Primary

255

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

BS 70

Teach Me to Walk in the Light

177

Min Gud ga meg et tempel

BS 73

The Lord Gave Me a Temple

153

Min tiende jeg gir SMM B-44 I'm Glad to Pay a Tithing 150

Omvendelse

Liahona jan. 2005

Repentance

98

Profeten tale vil til deg

BS 81

Our prophet has some words to you

159

Smil

BS 128

Smiles

267

Små stemorsblomster

C-dur engelsk, D-dur norsk

SMM G-21  

Little Purple Pansies

244

Sommerfuglen

BS 148

     -

 -

Surt og grettent ansikt

BS 128

If you chance to meet a frown

267

Til Herren gir jeg tiende

Liahona, okt. 2006

I Want to Give the Lord My Tenth

150

Tro

BS 50

Faith

96

Tro er å vite

BS 50

Faith is knowing the sun will rise

96

Vær alltid tro

BS 81

Stand for the Right

159

Våg gjøre rett

BS 80

Dare to Do Right

158

Vår dør er alltid åpen

D-dur engelsk, Ess-dur norsk

SMM D-7  Our Door Is Always Open 254

Våren har kommet     (Copyright)

D-dur norsk, C-dur engelsk

SMM G-4   

Springtime is Coming

238

 

  F-dur               

SANG:

Norsk

sangbok:

Children's Songbook:

Page:

Bestemor

BS 112

Grandmother

200

Bøkene i Mormons bok

BS 63

The Books in the Book of Mormon

119

Da Josef dro til Betlehem

BS 22

When Joseph Went to Betlehem

38

De gamle profetiene

Liahona april 2003

Easter Hosanna 68

De kjæreste navn

BS 106

The Dearest Names

208

Den stille hvisken

Liahona, april 2006

The Still Small Voice

106

Det jeg gjør  og C-dur

Liahona, okt. 2002

The Things I Do

170

Dette er min elskede Sønn

L.o.N. des. 1997

This Is My Beloved Son

76

Du gir meg et kyss

BS 112

You give me a kiss

200

Du har hatt bursdag

BS 133

You've Had a Birthday

285

Du må ikke dra en kjerre

BS 138

You don't have to push a handcart

218

Dypest i mitt lille hjerte

Liahona  april  2006

Through a still small voice

106

Elsk du din neste  

F-dur i BS, G-dur i Salmer

BS   74

Love One Another

136

En gang var en snømann

BS 121

Once There Was a Snowman

249

En sang er en underlig gledeslyd

BS 124

A song is a wonderful kind of thing

252

En, to, og reis deg opp

AS  7      

One, two, I stretch up tall

266

Er du veldig glad

BS 125

If You're Happy  

Faller ned, stille ned

SMM G-14    

Falling down, gently down

248

Familien er fra Gud Liahona, okt. 2008 The Family Is of God  Liahona Oct.2008

For helse og styrke

BS 18

For Health and Strength

21

Fordi det nå er vår

SMM G-15     

Because It's Spring

239

Fordi jeg ønsker bli som min Frelser

BNMP 2006

            -

 -

Før jeg mitt nadverdsmåltid tar

SMM C-2       

Before I Take the Sacrament

73

Før vi ble født

Liahona, april 1999

I Lived In Heaven

4

Første Nephi, Annen Nephi

BS 63

First and second books of Nephi

119

Gud har tall på stjernene (Copyright)

Primær 2, lekse 8

God has numberd in the sky

229

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

BS 38

Jesus Wants Me for a Sunbeam

60

Gud, han våker over alt (Copyright)

Primær 2, lekse 8

God Is Watching Over All

229

Guds kirke trenger ungdom

BS 85

I Will Be Valiant

162

Hallo! Hallo!

BS 130

Hello Song

260

Hallo-sang

BS 130

Hello Song

260

Han døde for å gi oss liv

Liahona, april 2005

He Died That We Might Live Again

65

Han sendte Sønnen

BS 20

He Sent His Son

34

Har Faderen vår verden lært

BS 20

How could the Father tell the world

34

Her er vi nå sammen   Here We Are Together 261

Her fins kjærlighet

BS 102

Love Is Spoken Here

190

Hold alle budene

BS 68

Keep the Commandments

146

Husk sabbatsdagen

Primær 2, lekse 37

Remember the Sabbath Day

155

Hver dag jeg trenger Herren

BS 139

I Need My Heavenly Father

18

Hver gang når det har regnet

BS 53

I like to look for rainbows

103

Hvis jeg var et barn Liahona, april 2008 Had I Been a Child

80

Hvor Gud er

BS 76

Where Love Is

138

Hvorfor er himlen blå i dag?

SMM G-15   

Why is the sky so blue and clear?

239

Hyrdens lovsang

L.o.N. des. 1993

The Shepherds Carol

40

I all evighet

BS 98

Families Can Be Together Forever

188

Jeg ber i tro

L.o.N. mars 1991

I Pray in Faith

14

Jeg blir glad når far kommer hjem

BS 110

I'm so glad when daddy comes home

210

Jeg bor i en familie

BS 98

I have a fam'ly here on earth

188

Jeg er for ung til å dra ut  og C-dur

Liahona okt. 2002

I'm much to young to go abroad

170

Jeg er glad at jeg er meg

Primær 2, lekse 25

I'm Thankful to Be Me

11

Jeg er glad for mange ting SMM D-2  I Am Glad for Many Things 151

Jeg føler meg så lykkelig

BS 140

I always have a happy feeling

157

Jeg håper på misjon jeg kalles

BS 91

I Hope They Call Me on a Mission

169

Jeg kneler ned hver en dag

L.o.N. mars 1991

I kneel to pray, ev'ry day

14

Jeg ser min mor som kneler

BS 102

I see my mother kneeling

190

Jeg ser vår Herres tempel

BS 99

I Love to See the Temple

95

Jeg stille går gjennom kirkens dør

BS 141

The Chapel Doors

156

Jeg undres, på hans gjenkomstdag

BS 46

I wonder, when he comes again

82

Jeg vet om et navn

BS 106

I know a name

208

Jeg vil følge Guds plan

BS 86

I Will Follow God's Plan

164

Jeg vil hver dag arbeide og bygge BNMP 2009 I am a builder working each day

  -

Jeg ønsker å være snill og god

BS 83

Kindness Begins with Me

145

Jesus er min hyrde Liahona, sept. 2013 Jesus Is My Shepherd -

Jesus har oppstått

BS 44

Jesus Has Risen

70

Jesus Krist ble døpt i Jordan

L.o.N. des. 1997

When Jesus Christ was baptized

76

Joseph Smith, som ba så ydmykt

Liahona, okt. 2005

Joseph Smith when humbly praying

 -

Kjære barn i vår Primær SMM B-3 Hello, Friends! 254

Kjære Far, jeg takker deg

BS 15

Thanks to Our Father

20

Kjære mor

BS 108

Mother Dear

206

Kraft fra Skriften

BNMP 2006

Scripture Power

  -

Min evige familie BNMP 2009 My Eternal Family

  -

Min Frelsers kjærlighet

BS 42

I Feel My Savior's Love

74

Mitt liv er en gave

BS 86

My life is a gift

164

Mitt ønske er å være misjonær

BS 90

I Want to Be a Missionary Now

168

Nephis mot

BS 64

Nephi's Courage

120

Nynn din kjæreste sang Hjertets sanger, s.74 Hum Your Favorite Hymn 152

Når bestefar besøker oss (Copyright)

BS 113

When Grandpa Comes

201

Når far kommer hjem

BS 110

Daddy's Homecoming

210

Når han kommer igjen

BS 46

When He Comes Again

82

Når jeg døpes

BS 53

When I Am Baptized

103

Når jeg til kirken går

BS 140

When I Go to Church

157

Når vi hjelper

BS 108

When We're Helping

198

Om kvelden når jeg er i seng

Primær 2, lekse 25

At night, when I'm alone in bed

11

Påskens hosianna

Liahona april 2003

Easter Hosanna

68

Regnet pøser

BS 117

Rain Is Falling All Around

241

Rull din hånd

AS 10   

Roll Your Hands

274

Sannheten gjengitt

Liahona, okt. 2005

Truth Restored

 -

Se, hvor sneen faller lett

SMM G-14 

Falling Snow

248

Se, Maria, se på din sønn

L.o.N. des.1993

Mary, Mary, Hush, See the Child

40

Se, vi har tre farger

BS 131

Our Primary Colors

258

Sing a Song  Round

CS 253   

Sing a Song

253

Som jeg har elsket

BS 74

As I have loved you

136

Sov nå søtt

BS 28

Mary's Lullaby

44

Stem i en sang

BS 124

Lift Up Your Voice

252

Så gøy det er når bestefar besøker oss  (Copyright)

BS 113

It's always fun when grandpa comes

201

To hender små  Copyright

AS 8      

My Hands

273

To ører    

Primær 2, lekse 25

I Have Two Ears

269  

Vend barnas hjerter

BNMP 1984

The Hearts of the Children

92

Vi deg gratulerer

BS 134

Happy, Happy Birthday

284

Vi roer ned

AS 7      

To Get Quiet

275

Vi tar hverandres hender

BS 145

      -

 -

Vi vil synge av glede

BS 108

When we're helping, we're happy

198

Vær en pioner

BS 138

To Be A Pioneer

218

Vår Guds familie er meg og deg Liahona, okt. 2008 Our Father has a Family  Liahona Oct.2008

Vår Gud befalte Nephi

BS 64

The Lord commanded Nephi

120

Ærbødig må jeg være

BS 13

I Will Try to Be Reverent

28

 

  B-dur                 

SANG:

Norsk

sangbok:

Children's Songbook:

Page:

Da pionerer dro mot vest

BS 136

When pioneers moved to the West

220

Den stille hvisken

Liahona, april 2006

The Still Small Voice

106

Dypest i mitt lille hjerte

Liahona  april  2006

Through a still small voice

106

En gave stor

SMM  B-1    

A Special Gift Is Kindness

145

En lykkelig familie 

BS 104

A Happy Family

198

Et barns bønn

BS  6

A Child's Prayer

12

Frø i jorden

BS 119

Little Seeds Lie Fast Asleep

243

Gå den annen mil

BNMP 1982

Go the Second Mile

167

Himmelske Fader, si meg er du der?

BS 6

Heavenly Father, are you really there?

12

Hjelp meg, o Fader

BS 52 

Help Me, Dear Father

99

Håndkjerresangen

BS 136

The Handcart Song

220

Jeg har to hender små

BS 126

I Have Two Little Hands

272

Jeg prøver å ligne Jesus

BS 40

I'm Trying To Be Like Jesus

78

Kan vel jeg som liten er

BS 14

Can a Little Child Like Me

9

Mor og far har barna kjær

BS 104

I love mother, she loves me

198

Når du får en vrien jobb

BNMP 1982

When there is a task to do

167

Vi bøyer våre hoder ned

BS 18

We Bow Our Heads

25

Å, la meg høre om Jesus

BS 36

Tell Me the Stories of Jesus

57

 

  Ess-dur               

SANG:

Norsk

sangbok:

Children's Songbook:

Page:

Adam var profeten

BS 58

Adam was a prophet

110

Den gang da Jesus Kristus ble døpt

L.o.N. sept. 1997

When Jesus Christ Was Baptized

102

Den stille hvisken

Liahona, april 2006

The Still Small Voice

106

Dypest i mitt lille hjerte

Liahona  april  2006

Through a still small voice

106

Dåp

BS   54

Baptism

100

Elsk hverandre

BS   39

Jesus Said Love Everyone

61

Familiebønn

BS 101

Family Prayer

189

Følg profeten

BS  58

Follow the Prophet

110

Gjør slik som jeg gjør   

Ess-dur norsk, D-dur engelsk

SMM D-22    

Do As I'm Doing

276

Høyt i trærnes topper   

Ess-dur norsk, D-dur engelsk

SMM  G-5    

In The Leafy Treetops

240

Ja, hver gang jeg hører fuglenes sang

BS 16

Whenever I hear the song of a bird

228

Jeg søker Herren i unge år

BS 67

Seek the Lord Early

108

Jesus elsket alle småbarn

SMM B-51 

Jesus Loved the Little Children

59

Jesus kom og ville døpes

BS 54

Jesus came to John the Baptist

100

La meg, o Gud, få høre

BS 75

Tell Me, Dear Lord

176

La oss som familie samles

BS 101

Let us gather in a circle

189

Min himmelske Fader elsker meg

BS 16

My Heavenly Father Loves Me

228

”Om fem år vil”, sa Samuel                       

L.o.N. des.1992

Said Samuel, "Within five years"

36

Samuel forteller om Jesusbarnet

L.o.N. des.1992

Samuel Tells of the Baby Jesus

36

Sov nå søtt

BS 28

Mary's Lullaby

44

Sto Jesus opp til liv igjen?

BS 45

Did Jesus Really Live Again?

64

Så ofte jeg vandrer 

BS 109

I Often Go Walking

202

To øyne små

AS 4      

Two Little Eyes

268

Vi burde mer tenke på Jesus

SMM B-55 

To Think About Jesus

71

Vår dør er alltid åpen

Ess-dur norsk, D-dur engelsk

SMM D-7  Our Door Is Always Open 254

Å, hør nå, min lille

BS 30

Oh, Hush Thee, My Baby

48

   Sangtitler i fet skrift, første linje i sangen med vanlig type.

   AS = Aktiviserende sanger og regler /  BS = Barnas sangbok (1995) / Bst = Håndbok for barnestuen / SMM = Syng med meg /

   BNMP  = Barnas nadverdsmøteprogram /  L.o.N.  = Lys over Norge