MUSIKKLITTERATUR 

                                       FRA  KIRKENS  NORSKE   PUBLIKASJONER

 

EMNE (engelsk tekst):

KILDE (norsk tekst):

FORFATTER:

Forord til Salmer (1993)

Salmer, s. ix

Det første pres.skap

Hvordan salmeboken skal brukes

Salmer, s.255

 

Forord til Barnas sangbok (1995) Barnas sangbok, s.iii  

Hvordan sangboken skal brukes

Barnas sangbok, s.149

 

Musikk i klasserommet

Hvordan undervise barn, s.40

 

Musikk

Undervisning, intet større kall:

Innby ånden  45-46

Ærbødighet  83

Musikk 170-172

Syng-en-historie 176

 

Salmer, kunstverker i miniatyr

Hj.for.’s studiekurser 1983, s.211

 

”Vår Gud han er så fast en borg”,

kantate av J.S.Bach

Hj.for.’s studiekurser 1983, s.215

 

 

Pris Herren

Hj.for.’s studiebok 2, s.59

 

Gleden ved musikk

Hj.for.’s studiebok 4, s.199

 

Vi minnes Jesus i våre salmer

FHA-bok 1972/73 s.151

 

Musikkens trolldom

FHA-bok 1976, s.199

 

Musikk FHA idébok 1984, s.234  

“Hjertets sang“

Læresetninger fra kirkens presidenter, s.159

Heber J. Grant

Musikk gjør meg glad

Primær 1, s.129

 

Emma Smith velger ut hellige salmer

Primær 5, s.70

 

Musikk og dans

Til styrke for ungdom, s.20

Det første pres.skap

Salmenes bok Fra lærermanual GT ss kap. 25  

Hva burde foreldre- og ungdomsledere vite om dagens musikk?

L.o.N. mars 1975, s.19

Bastian, Larry

Hva er musikk?

L.o.N. juni 1975, s.22

Moore, Joan Andre

Kunsten sett med evangeliets øyne

L.o.N. mars 1978, s.1

Kimball, Spencer W.

Hvordan musikkprogrammet i vårt ward blomstret opp

L.o.N. des.1980, s.13

Rees, Ruth

Siste-dagers-hellige salmer –

Tilbedelse gjennom sang

L.o.N. okt. 1982, s.36

Richards, Franklin D.

Forandring av salmer til korbruk

L.o.N. des. 1982, s.55

 

Moro med favorittene

L.o.N. 3/1985, s.4 (Barnesidene)

Pat Graham

”Jeg har lært å synge” (Pres.Grant)

Practise Makes Possible

L.o.N. juni 1985, s.42

Joan Oviatt

Tabernakelkoret

L.o.N. nr.5, 1986, s.43

Janet Peterson

Georg Friedrich Händel L.o.N. sept. 1986, s.1 (Barnesidene) Mary L. Derr

Det beste av avlingen

L.o.N. nov.1986, s.52

Joan C. Hansen

Spencer W. Kimball (Tegneserie) Friend, desember 1989  

Ærbødighet innbyr til åpenbaring

L.o.N. jan.1992, s.24

Boyd K. Packer

Musikk og komponister i kirken L.o.N. febr.1990, s.6 (Barnesidene) Pat Graham

Én røst

L.o.N. okt.1993

LaRene Gaunt

Teksten til sangen

L.o.N. april 1994, 33

Paige Mariott

Tilbedelse gjennom musikk

L.o.N. jan.1995, s.8

Dallin H. Oak

Personlig åpenbaring:

Gaven, prøven og løftet

L.o.N. jan.1995, s.60

L.o.N. juni 1997, s.12

Boyd K. Packer

Søk først Guds rike L.o.N. jan. 1996, s.73 David B. Haight

Musikkens makt

L.o.N. mars 1996, s.40

Bailey / Giles

Håp i en salme L.o.N. april 1996, s.44 Anette P. Bowen
En bønn til ham L.o.N. mars 1998, s.28 Marcelino Fernóndez Rebollos Suórez
Kirstens sang L.o.N. aug. 1998, B6 Heidi Klumb
"Kristi fredelige etterfølgere" L.o.N. des. 1998, s.16 Boyd K. Packer
Ikke akkurat Tabernakelkoret L.o.N. des. 1998, s.36 Jeanne P. Lowler

Hun skrev teksten til

”Jeg er Guds kjære barn”

Liahona, febr.1999, s.1 (Kirkenytt)

 

Hjerter i harmoni

Liahona, april 2000, s.20

Molly Z. Larsen

Bevar et evig perspektiv

Liahona, juli 2000, s.33

Jay E. Jensen

”Disse mine minste”

Filmen "The Christmas Choir" (2008)

er inspirert av denne historien

Liahona, des. 2000, s.18

Roger Terry

Religiøs musikk velsigner vårt liv og vårt hjem

Liahona, nov.2001, s.24

 

En sang for en profet Liahona, des.2002, B6 Lori Mortensen
Vår lille gave Liahona, des.2002, s.32 Joshua DeMoux

Note for note for note

Liahona, sept.2003, s.18

Shanna Ghaznavi

Troens sang Liahona, jan. 2004, B14  
Trøst i nødens stund Liahona, mars 2004, s.31 Colleen M. Pate
Alt er vel Liahona, juli 2004, s.16 David B. Haight
Han lærer å synge (Pres.Heber J. Grant) Liahona, juli 2004, B6  
Mot og et vennlig ord Liahona, juli 2004, B10 Patricia Reece Roper
Tilbedelse på nadverdsmøtet Liahona, aug.2004, s.10 Jeanette N. Oakes

En stemme for verdinormer

Liahona, aug.2004, s.34

Russel M.  Nelson

En del musikk kan skade deg (Plakat)

Liahona, mars 2005, s. 24

 

Hvorfor vi fryder oss (Påskeprogram) Liahona, mars 2005, s. B10 Ronda Gibb Hinrichsen

Engelsk salmebok feirer 20 år

Liahona, aug. 2005, s.K3  (Kirkenytt)

 

Fra pres.Kimballs liv: Musikk som gave Liahona, desember 2005, s.B6  
Hvordan komme ut av det med mor Liahona, desember 2005, s.35 Nicole Lerios Randall

De rettferdiges sanger

Liahona, juli 2006, s.20

 

Jeg spilte for Betsy Liahona, aug. 2006, s.41 Jessica Martinez
En uke for juleevangeliet Liahona, des. 2006, s. B8  

Fra pres.Kimballs liv: Han spilte piano

Liahona, april 2007, s. B6

 

Diktet Liahona, april 2007, s. 44 Alice Faulkner

Salmers styrkende kraft

Liahona, mai 2007, s. 11

Jay E. Jensen

Tabernaklets ånd

Liahona, mai 2007, s. 26

Boyd K. Packer

En eksemplarisk fremførelse Liahona, juli 2007, s. 47 Viktória Merényi
Noe jeg ikke ventet Liahona, jan.2008, s. 47 Aubrey Williams
Be høyt  (L&P 25:12, plakat) Liahona, febr.2008, s. 21  
Tilbedelse gjennom salmene Liahona, mars 2008, s. 64  
Inspirerende musikk, verdige tanker Liahona, april 2008, s. 30 Boyd K. Packer
Salmers helbredende kraft Liahona, april 2008, s. 36  
Hennes mors sang Liahona, april 2008, s. B8 Sheila Kindred
Med tro i sine steg og en sang i hjertet Liahona, juli 2008, s. 22 Deidre M. Paulsen
Salme i en katedral Liahona, aug. 2008, s. 44 Collin Allan
Primær-sanger velsignet meg Liahona, sept. 2008, s. 39 Jennifer A. Lynn
18 måter å stå sterkt på Liahona, okt. 2008, s. 25 Fra "Til styrke for ungdom"
Et julemirakel Liahona, des. 2008, s. 12 Ryan Campbell
Julesanger over hele landet Liahona, des. 2008, s. 45 Heather Beauhamp
Ny julesalme (Når vi ser en stjernehimmel) Liahona, des. 2008 (Lokalsider s.K11)  
Be og syng til vår himmelske Fader Liahona, juli 2009, s. B 14 Eldste Michael John U. Teh
Syng en ny salme Liahona, februar 2010, s. 80 Debra Randall
Primær-pianister Liahona, april 2010, s. 60 Jan Pinborough
Tabernakelkoret feirer jubileum for sine første innspillinger Liahona, sept. 2010, s. 76 Richard E. Turley jr.
Vuggevise for Timothy Liahona, des. 2010, s. 18 Catherine Clement Poulsen
Händel og Messias, en gave til oss Liahona, des. 2010, s. 20 Spencer J. Condie
Sang i Singapore Liahona, aug. 2011, s. 54 Michelle Hsieh/Cerys Ong
Ikke helt rent, men på rett spor Liahona, des. 2011, s. 11 JaNeallB. Freeman
Et kall for en konvertitt Liahona, april 2012, s. 26 Helena Hannonen
Tabernakelkoret - høydepunkter Liahona, juni 2012, s. 8  
Hvordan velge musikk til Kirkens møter Liahona, juni 2012, s. 9  
Dere sang fra hjertet Liahona, des, 2012, s. 38 Dafne Analia Romero de Tao
Han velsignet min skjærende tone Liahona, sept. 2013, s. 41 Randy Lonsdale
Musikkens innflytelse Liahona, sept. 2013, s. 56 Rosemary M. Wixom
En bønn fra hjertet Liahona, sept. 2013, s. 58 Ma.Consuelo N.
Du kan nynne salmer Liahona, sept. 2014, s. 76 Olivia Corey Randall
Lær å spille en salme på 10 minutter! Liahona, april 2016, s. 54 Daniel Carter

  

 

 

 

Sist oppdatert 16.03.2016.