Til hovedsiden 

 

 

 

 

Religiøs musikk velsigner vårt liv og våre hjem, Liahona, nov. 2001 s. 24:

”Religiøs musikk har stor evne til å hjelpe oss å lære og etterleve evangeliets prinsipper.  En søster ble bedt om å tale til noen unge i en Seminarklasse om Kirkens musikk.  Hennes første spørsmål til de unge lød: ”Hva var noe av det dere lærte i Primær?”  Det kom ingen svar.  Deretter spurte hun elevene om de kunne huske noen Primær-sanger.  Mange hender kom i været, og de unge nevnte uttallige sangtitler.  Søsteren skrev prinsipper i evangeliet på tavlen, og Primær-sanger og salmer ble skrevet opp under hvert prinsipp. 

Disse ungdommene forsto fort at musikk underviser i evangeliets prinsipper, og sanger og salmer – og budskapene de inneholder – huskes i årevis.”   

 

Shinichi Suzuki  (”Nurtured by Love” s.118):

"Hvis et barn hører god musikk helt fra den dag det blir født, og lærer å spille selv, utvikler det følsomhet, disiplin og utholdenhet.

Det får et vakkert hjerte."

    

                                    

MUSIKK I PRIMÆR  (Fra Kirkens offisielle side):

        Musikk i barnestuen   video

        Lær barna å synge    (video)

        Musikk i klasserommet  (video)

        Musikkinstrumenter

        Bevegelse til musikk

        Bruk musikk for å undervise barna

        Hvordan bruke musikk for å ønske barna velkommen  (video)

        Undervis evangeliet gjennom musikk i samlingsstunden (video)

 


 

11.2.4  Musikkleder(e) og pianist(er) i Primær på menighetsplan  (Håndbok 2, Kirkens administrasjon 2010, s. 91):

Under ledelse av Primærs presidentskap har Primærs musikkledere og pianister følgende ansvarsoppgaver:

 

De planlegger, underviser i og leder musikken og sangen under samlingsstunden, herunder sanger som skal fremføres under barnas program på nadverdsmøtet.

 

Etter anmodning hjelper de til med musikk til  barnestueklassen og andre Primær-klasser.

 

Etter anmodning kan de organisere og lede et barnekor.

 

Medlemmene av Primærs presidentskap hjelper Primærs musikkledere og pianister å forstå hvordan musikk beriker Primær.  Melodiene, tekstene og budskapene i Primær-sangene kan lære barna evangeliets læresetninger og være noe de har i sitt hjerte resten av livet.

 

Musikken i Primær skulle oppmuntre til ærbødighet, forkynne evangeliet og hjelpe barna å føle Den hellige ånds innflytelse og gleden over å synge.  Mens barna synger noen av sangene, gir musikklederen dem anledning til å bevege seg og strekke seg på en passende måte.

 

Barnas sangbok og det aktuelle utkastet til samlingsstunder er grunnkildene til musikk i Primær.  Salmer fra salmeboken og sanger fra Barnas venn og Liahona er også passende.  Fra tid til annen kan barna også synge fedrelandssanger eller høytidssanger som passer på søndagen og til barnas alder.  Bruk av hvilken som helst annen musikk i Primær må godkjennes av biskopsrådet.

 

Du finner informasjon om å undervise barn i musikk i Barnas sangbok, side 149-151.  Se også kapittel 14 i denne håndboken, den aktuelle utkastet til samlingsstunder og "Music Callings and Resources" under "Serving in thr Church" på LDS.org.

                                                                                                       

 

11.4.2  Samlingsstund  (side 93):

Samlingsstunden gir barna anledning til å lære om Jesu Kristi evangelium og føle Den hellige ånds innflytelse.  Primærs presidentskap følger utkastet til samlingsstunder som sendes til menigheten hvert år.  Flere eksemplarer kan bestilles fra Kirkens distribusjonstjeneste under "Primary" som igjen ligger under "Serving in the Church" på LDS.org.

 

Presidentskapets medlemmer leder samlingsstunden etter tur.  Denne tiden inneholder som regel følgende elementer:

 

1. Preludium, en ærbødig sang eller salme som barna kan, og en åpningsbønn av et av barna.

 

2. Et eller flere av følgende elementer:  Et skriftsted som velges ut og leses av et av barna, utenatlæring av en trosartikkel, et kort budskap fra et medlem av biskopsrådet, en eller to aktivitetssanger, og taler av barn knyttet til månedens tema.

 

3. Undervisning i evangeliet av Primærs presidentskap.  Denne delen varer i ca. 15 minutter.  Presidentskapets medlemmer bruker Skriftene og følger det aktuelle utkastet til samlingsstunder når de forbereder seg og underviser.

 

4. Sangstund ledet av en musikkleder.  Denne delen varer i ca. 20 minutter (se det aktuelle utkastet til samlingsstunder).

 

5. Avslutningsbønn ved et av barna, etterfulgt av et postludium.

 

 

11.5.4  Barnas program på nadverdsmøtet (side 94):

Barnas årlige program på nadverdsmøtet gir barna en anledning til å presentere det de har lært i Primær.  Det fremføres som regel i fjerde kvartal.

 

Primærs presidentskap og musikkleder(e) forbereder presentasjonen under biskopsrådets ledelse.  De følger retningslinjene i det aktuelle utkastet til samlingsstunder, og tilpasser det om nødvendig til barnas omstendigheter.

 

Programmet følger etter nadverden og kan vare hele eller en del av den gjenværende tiden på nadverdsmøtet.  Alle Primær-barn i alderen 3 til og med 11 år synger sanger de har lært i samlingsstunden.  Barna kan også delta ved å lese eller og bære vitnesbyrd.  En voksen leder i Primær kan også gi et kort budskap.

 

I overenstemmelse med nadverdsmøtets hellige natur, skulle ikke programmet inneholde visuelle hjelpemidler, kostymer eller mediapresentasjoner.

                                                                                                                                 


 

Fra PRIMARY MUSIC WORKSHOP:

Learning a Song is Fun to do (Mars 2005)    

Music Is the Heart of Primary  (Mars 2006)

Instruments in the Hands of God (Mars 2007)

 

HVORDAN UNDERVISE BARN EN SANG      Utenatlæring        Illustrerte sanger     Dirigering

 

Idébok:

A Children's Songbook Companion   

(Denne boken er seriøs og unik.  Inneholder undervisningsidéer til alle sangene i  Barnas sangbok.)

 

Musikkaktiviteter i BARNESTUEN (CD Primary 1)  Norsk oversettelse

 

Memoryspill til repetisjon av sanger

 

SYNG-EN-HISTORIE

 

KVARTALSPLANLEGGER  musikkleder

 

Sang på nadverdsmøtene 

 

PÅSKEPROGRAM: Hvorfor vi fryder oss  Liahona, mars 2005, s. B10.

Moro med favorittene  Lys over Norge, 3/1985, s.4

 

 Alt jeg trenger å vite lærte jeg i Primær 1       Alt jeg trenger å vite lærte jeg i Primær 2     Tilhørende sanger

(Tips:  Rammes inn og gis til barn som går over fra Primær til UK/UM).

 

 

  Diverse sangregister:

  Primærsanger (samleregister)

  Barnas sangbok - Children's Songbook

  Children's Songbook - Barnas sangbok

  Primærsanger   fra Liahona/Lys over Norge og BNMP  Engelsk

  Aktivitetssanger

  BNMP-sanger 1999-2007  2008   2009   2010  2011  2012  2013  

  Pianoarrangementer Primærsanger

 


 

 

MUSIKK I KLASSEROMMET (hentet fra Hjelp til læreren i leksebok 2 og 6):

Primær 2 - Musikk i klasserommet

Musikk kan bringe Herrens ånd inn i klasserommet.  Å synge sammen som klasse kan gjøre leksjonene mer interessante og hjelpe barna til å huske begrepene bedre.

Tekster til sanger som brukes mer enn en gang i denne boken, står bak i boken.  Tekster til sanger som bare brukes en gang, står i selve leksjonene.  Noter til disse sangene finnes i Barnas sangbok (34831.170).

 

Du trenger ikke være dyktig i musikk for å gjøre det givende å synge i klasserommet.  Barna oppfatter ikke om du synger godt eller ei.  De skjønner bare at du liker å synge.  Lær og øv deg på sangene hjemme som en av forberedelsen til leksjonen.  Hvis du trenger spesiell hjelp, kan du be Primærs musikkleder eller pianist om hjelp. 

(Se ”Musikk i klasserommet”, Hvordan undervise barn? 1978 [PBIC0223 NO], s.40, for ytterligere hjelp.)

Du kan gjerne bruke passende bevegelser til sangene, spesielt hvis du har yngre barn i klassen.  Du kan også si ordene i stedet for å synge dem.

 

Primær 6 - Musikk i klasserommet

Læring av evangeliet kan berikes og styrkes gjennom musikk.  Ofte blir barn bedre i stand il å huske og lære ved hjelp av musikk.

Du trenger ikke være musiker for å bruke passende musikk til å hjelpe barna å føle Ånden og lære evangeliet.  Du kan spille en musikk-kassett eller la gjester framføre et musikknummer fra Salmer eller Barnas sangbok under eller i begynnelsen av en leksjon for å understreke et prinsipp.  Du kan også synge eller lese teksten til sangen sammen med barna for å engasjere dem i leksjonen.  Bruk Primær-sanger så ofte som mulig.  Hvis innspillingen fra Barnas sangbok (kassett med bare musikk, 52505, eller CD med bare musikk, 50505) er tilgjengelige, kan du bruke dem som hjelp til å lære sangene eller som akkompagnement i klassen.

 

Musikk i klasserommet  (video)

Musikk (Undervisning intet større kall)

 

  SANGER I Se, deres små: Håndbok for barnestuen (Hvert år)

  SANGER I PRIMÆR 1  (Hvert år)

  SANGER I PRIMÆR 2  (2014)

  SANGER I PRIMÆR 3   

  Sanger i Primær 4 

  sANGER i Primær 5   

  sanger i Primær 6  (2014)

  sanger i Primær 7  

  Sanger som brukes i  alle leksebøkene 1-7 (sanger med viktige budskap!):

  1. Elsk du din neste
  2. Hjelp meg, O Fader, å villig tilgi
  3. Hold alle budene
  4. Våg gjøre rett