SALMER SOM DIRIGERES I   3 :

 

NR.:

SALMER (1993/2002):

Pusteopptakt på slag:

 

1

I denne skjønne morgenstund

2

 

3

Vi gledes og frydes

2

 

9

Hill deg, o Sion, vi priser den morgen

3

 

16

Gud sign profeten vår

3

 

20

Yndefull Sion, himlens stad

3

 

29

Lover den Herre Gud

3

 

30

Guds skaperverk forent i sang

2

Fermate

34

Lover den Herre

3

 

40

Jorden med sitt blomsterflor

3

 

41

Hvor vennlig er vår Gud

2

 

44

Fedrenes tro

3

 

45

Lovsang

2

 

49

Kjære barn, din Gud er nær deg

3

 

51

O, bli hos meg, det aften er

2

 

53

Vær du ydmyk

2

 

54

Kraft og styrke sendt fra himlen

3

 

57

Bønnen er sjelens dype trang

3

 

60

Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

3

Fermate

63

Jeg trenger deg hver stund

2

 

75

Din ånd, o Gud, har lært oss mer

2

 

76

Ved tanken på min Frelser kjær

3

 

77

Led, milde lys

2

Fermate

80

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

3

 

83

La oss ledes av Guds ånd

3

 

84

Min Herre er hyrden

2

 

85

Min Herre, han er hyrden stor

2

Fermate

86

O du gode nådens Fader

3

 

90

Villfarne sjel som går

3

 

94

Kom, følg med meg

3

 

96

Korsfestet ble vår Herre stor

3

 

97

Igjen vi møtes ved ditt bord

2

 

98

Stille syng en hellig sang

3

 

100

Gud, vår Fader, vi deg ber

3

 

101

O Fader, la mitt hjerte få

2

Fermate

102

Jeg ser deg , o Guds Lam, å stå

2

 

104

Du herrers Herre

2

 

105

I all ydmykhet, o Frelser

3

 

109

Ydmyk med ærbødighet

3

 

111

Jeg står helt forundret

2

 

113

Når vi i nadverden tar del

3

 

114

Vi synger pris til Jesu navn

2

 

121

En krybbe var vuggen

2

 

129

Den første sang

2

 

132

Til alle har vår Herre gitt

2

 

133

Gjør hva er rett

3

 

134

Kom nå alle, store, små

3

 

135

I lydighet mot dine bud

2

 

143

Hvor vakkert Herrens tempel er

2

 

150

O, min Fader

2

 

154

La nå Guds ånds stille  hvisken

3

 

167

Våre gjerninger og tanker

2

 

172

Alt godt som gjøres her på jord

2

 

182

Sannhets lys

2

 

185

Ingen er så trygg i fare

2

 

191

Vi vil bringe sannhet til jord

3

 

193

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

3

 

194

Som søstre i Sion

2

 

196

Sendt er Gud vår Faders nåde

2

 

202

Jernstangen 2  
  Guds underverk skjer hver en dag 2  
  På hellig sted   3  
  Vi kommer til jorden i kjærlighets ærend 2  

 

Vår Frelser kjær

2

 

 

 

 

SALMER SOM DIRIGERES I   4 :

 

NR.:

SALMER (1993/2002):

Pusteopptakt på slag:

 

2

Guds ånd som en ild

3

 

5

Snart Israels Forløser

3

 

6

Israel, Israel, Gud deg kaller

4

 

7

Vi vil stemme i et kor

4

 

13

Hvilken skjønn og yndig morgen

3

 

14

Søt er den fred Guds budskap gir

4

 

15

Vi ber til Gud for deg

4

 

17

Ha takk for profeten du sendte

3

Fermate

18

Kom, lytt nå til profetens røst

3

 

19

Sion, vi deg priser

4

 

21

Vær du signet for Sions styrke

3

 

22

Du kongers konge, kom

3

 

24

La oss stemme i et kor

4

 

25

De som bygger opp nasjonen

4

Fermate

26

Kom, hellige

4

4/4 til 3/4, Fermate

28

Vår Gud han er så fast en borg

3

Fermate

31

All herlighet og ære

3

 

32

Fedrenes Gud, allmektig som du er

4

 

33

For hver en hellig

4

 

35

Pris vår Gud med hjerte, munn

4

 

36

Jeg vet på hvem jeg bygger

3

 

37

No livnar det i lundar

3

 

38

Fader, vi synger i ydmykhet

4

 

39

Gå, du som elsker Gud

3

 

42

Så sikker en grunnvoll

3

 

43

Se, Herren konge er

3

 

46

Kom, vårt folk, takknemlig vær

4

 

47

Nå takker alle Gud

3

Fermate

48

Led oss, o du store Jehova

4

Fermate

50

For det vakre på vår jord

4

 

52

O, bli hos meg! Nå er det aftentid

4

 

56

Det er en tid da ro og fred

3

Fermate

58

Da du styrket fra ditt leie

4

 

59

Gud, allmektig, rettferds Gud

4

 

61

O Gud, vår hjelp fra evig tid

3

 

62

Jeg er i Herrens hender

3

 

64

O store Gud 

3

Fermate

65

Kristus er meg kjær

4

 

66

Han lever, min Forløser stor

3

 

67

Han lever, min Forløser kjær

3

Fermate

68

Vitnesbyrd

3

 

69

Fader vår i himlen

4

 

70

Gud vær med deg til vi ses igjen

4

Fermater

71

Dagen svinner

4

 

72

Gud, vær med oss når vi skilles

4

 

73

Herre, før vi skilles ad

4

 

74

Se, nå dagen heller

4

 

78

Led meg frem til evig frelse

4

 

79

Mer hellighet gi meg

4

 

82

Nærmere deg, min Gud

4

 

87

Hans kjærlighet

4

 

88

Bred dina vida vingar

3

 

89

Min tro består

3

Fermater

91

Hør du vår lovsang Gud

3

 

92

Hvor kan jeg finne fred?

4

 

93

Kom, du bedrøvede

4

 

106

Vi minnes den korsfestede

3

Fermater

107

Jesus fra Nasaret

4

 

108

O Gud, du kjære Fader

3

 

110

På Golgata korsfestet de

3

 

111

Jeg står helt forundret

3

 

112

En grønnkledd høyde langt herfra

3

 

115

Jesus Kristus er oppstanden

4

 

116

Krist stod opp av døde

4

 

117

Jesus Krist oppstanden er

4

 

118

Deilig er jorden

4

 

119

Hør en himmelsk englesang

4

 

120

Det lyser i stille grender

3

 

122

Langt, langt herfra

4

 

123

Hør den englesang så skjønn

4

 

126

O skjønne, lille Betlehem

3

 

127

O kom, alle sjeler

3

 

128

Stille natt, hellige natt

4

 

131

Velg det rette

4

 

137

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

3

Fermater

138

La vår tale av kjærlighet farges

3

Fermate

139

Kjærlighet er lysets kilde

4

 

140

Har vi sten i våre hender

3

 

142

Vi har ditt hus så kjær

3

 

144

Opp, Guds folk, til templets haller

4

 

146

Jesus, det eneste

4

 

147

Den kjærlighet som stråler klar

3

 

148

O, du salighetens klippe

4

 

149

Vingede skarer

4

 

151

Hvor herlig og stort

3

 

152

Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

4

 

153

Det er skjønnhet her på  jord

4

Fermater

155

Alltid freidig når du går

4

 

156

Om store trengsler

4

 

157

Velt alle dine veier

3

 

158

Når jeg vender meg til Skriften

4

 

160

Modig må vi kjempe

4

Fermate

161

Fremad, Kristi stridsmenn

4

 

162

Vi kjemper for Guds rike

3

Fermate

163

Arbeid, for natten kommer

4

 

164

Vi er kalt

4

 

166

Gå frem med tro

3

 

168

Lytt, lytt, nasjoner!

4

 

169

Du himmelens og jordens fyrste

3

 

170

La oss stevne frem

3

Fermate

174

I verden trenges tapre menn

3

 

175

Gjør meg til en bedre lærer

4

 

177

Det er solskinn i min sjel i dag

3

 

178

Du kan gjøre veien lett

3

 

181

Å, si hva er sannhet

3

Fermate

183

Skal det unge Sion glemme?

3

Fermate

184

Sions ungdom, kom nå alle

4

 

186

I all evighet

4

Fermate

187

Jeg er Guds kjære barn

4

Fermate

188

Jeg har en Fader god

3

 

192

Guds klare lys

3

Fermater

195

Vi møtes her som søstre

3

 

200

Gud signe vårt dyre fedreland

3

Fermater

201

O, må jeg følge deg

3

 

203

Guds daglige omsorg 4  
  Når vi ser en stjernehimmel 4 Fermate
  Som Sions ungdom står vi frem 3  
  Stjernesangen                   4  
  Tro i hvert steg  3  

 

Vi lytter til profetens røst

3

Fermate

 

 

 

 

SALMER SOM DIRIGERES I  6 :

 

NR.:

SALMER (1993/2002):

Pusteopptakt på slag:

 

8

Fra himlens høye hvelv

5

1. del: Diriger i 6, men

           utelat 2. og 5. slag.

2. del: Bytt til vanlig 4-takt

11

En stakkars sorgbetynget mann

5

Utelat 2. og 5. slag

128

Stille natt, hellige natt

6

Utelat 2. og 5. slag

145

Kjærlig er Herren, vår hyrde

6

Utelat 2. og 5. slag. Fermate

 

 

 

 

 

SALMER SOM DIRIGERES I 

to forskjellige taktarter:

 

NR.:

SALMER (1993/2002):

Pusteopptakt på slag:

 

8

Fra himlens høye hvelv

5

1. del: Diriger i 6, men

           utelat 2. og 5. slag.

2. del: Bytt til vanlig 4-takt

26

Kom, hellige

4

4/4 og 3/4, Fermate